Hà Nội sẽ bồi thường có lợi nhất cho dân khi thu hồi đất
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý các quy định của UBND thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định tại, đề xuất xử lý các trường hợp vướng mắc bất cập; kiểm tra, rà soát các thủ tục về xử phạt hành chính, cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi đất nêu trên trong trường hợp tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không chấp hành quyết định thu hồi đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây (nơi có các tuyến sông) kiểm tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất tại khu vực bãi bồi ven sông, trên sông, đề xuất biện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/3/2012.

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng thu hồi đất phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật và Quyết định số 108/2009 ngày 29/9/2009 của UBND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thu đồi đất, phải đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng trình tự, thủ tục, vận dụng tối đa các chính sách của Nhà nước đảm bảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có lợi nhất cho người bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân hiểu và tự nguyện chấp hành bàn giao đất theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các cơ quan thông tin đại chúng các nội dung liên quan về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thu hồi đất để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội.

Đối với trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, UBND cấp huyện chỉ đạo phòng, ngành chuyên môn tập trung phối hợp với các cơ quan nội chính rà soát các quy trình, thủ tục, hồ sơ liên quan đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, trao đổi ý kiến với các sở, ngành chuyên môn về các vướng mắc vượt thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đồng thời tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động, thuyết phục cá biệt đối với người có đất bị thu hồi; sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ, hỗ trợ di chuyển… khi người dân hợp tác tự nguyện bàn giao đất.

Mới đây, để giải quyết tình trạng thiếu công trình hạ tầng xã hội, trường học trên đia bàn, Hà Nội đã quyết định thu hồi một số khu đất. Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, sắp tới để giải quyết nhu cầu hạ tầng trong các khu đô thị mới, khu nhà ở, khu tái định cư sắp tới thành phố có thể thu hồi một số khu đất để phục vụ nhu cầu cho người dân. Nguồn Vneconomy