Hà Nội: Cử tri đề nghị cấm quảng cáo đồng tiền Việt Nam
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đa số các ý kiến thống nhất cao sự cần thiết phải ban hành Luật Quảng cáo để thay thế Pháp lệnh Quảng cáo hiện hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như tạo môi trường lành mạnh trong lĩnh vực quảng cáo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị cần xem xét bổ sung thêm hành vi cấm quảng cáo, chế tài xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm về quảng cáo cũng như quy định cụ thể trách nhiệm của từng bộ, ngành liên quan nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về quảng cáo. Nhiều ý kiến đề nghị quy định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo. Các ý kiến cũng nêu, thực tế hiện nay tính chất kích động, bạo lực ngày càng thể hiện rõ trong các loại hình quảng cáo, vì vậy cần quy định cụ thể những quảng cáo phải nghiêm cấm. Đơn cử, phải cấm quảng cáo đồng tiền Việt Nam ở tất cả các loại hình quảng cáo, vì trên đồng tiền có in hình lãnh tụ, tránh biến tướng, xuyên tạc làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của quốc gia.

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân