Hà Nội gia hạn gần 19.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tính đến 31/8/2021, gần 19.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ/CP của Chính phủ.

Thông tin mới nhất về việc triển khai gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 tính đến 31/8/2021 cho biết, Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận giấy gia hạn đối với doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng là 29.084 người nộp thuế với số tiền đề nghị gia hạn là 8.278 tỷ đồng (tăng 30% so với thời điểm ngày 28/07/2021, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2020 – gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP).

Gần 19.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ/CP của Chính phủ.

Tiền thuê đất là 1.351 người nộp thuế (số điểm đất là 1.680) với số tiền đề nghị gia hạn là 1.044 tỷ đồng (tăng 17% so với thời điểm ngày 28/7/2021, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2020).

Đối với cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế Hà Nội đã tiếp nhận giấy gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân với cá nhân kinh doanh là 660 hộ với số tiền đề nghị gia hạn 20,3 tỷ đồng (tăng 150% so với thời điểm ngày 28/7/2021, bằng 38% so với cùng kỳ năm 2020).

Dự kiến, số thuế và tiền thuê đất còn được gia hạn là 13.200 tỷ đồng, trong đó, thuế giá trị gia tăng tháng 3 đến tháng 8 và quý I, II năm 2021 khoảng 5.730 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I/2021 là 6.250 tỷ đồng, tiền thuê đất kỳ 1/2021 là 1.200 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân của hộ cá nhân, kinh doanh là 20 tỷ đồng.

Nếu tính cả 5.734 tỷ đồng số thuế tạm nộp quý I/2021 được gia hạn nhưng đến hạn và đã nộp vào ngân sách trong tháng 7/2021 thì tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn đến thời điểm 31/8/2021 là 18.937 tỷ đồng.

Tại Chỉ thị số 20/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, một nguyên tắc thực hiện quan trọng mà Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu là hướng dẫn, hỗ trợ các DN, đơn vị trên địa bàn duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất, lưu thông hàng hóa.