Hà Nội: Lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 Một số ý kiến cho rằng khái niệm nhà đầu tư nước ngoài tại khoản 4, Điều 3 mâu thuẫn với chính khoản 6 của điều này và đề nghị xem xét lại quy định tại khoản 1, Điều 12 về đối tượng được hưởng bảo lãnh của Chính phủ vì còn những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của QH; làm rõ quy định cụ thể về việc Trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ đối với dự án xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp được quy định tại Điều 30… Có ý kiến đề nghị tại Khoản 1, Điều 76 thay cụm từ giấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành Giấy chứng nhận đầu tư; việc quy định danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được liệt kê trong phụ lục số 4 của dự án cần tính đến xu hướng phát triển của nền kinh tế, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc phát triển những lĩnh vực kinh doanh mới… Đoàn đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của đại biểu chuyển đến QH tại kỳ họp tới.

Nguồn: Báo Người Đại biểu nhân dân