Hà Tĩnh lập tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trong kế hoạch quyết thực hiện đúng tiến độ giải giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Cần sự vào cuộc quyết liệt

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm của Hà Tĩnh là 9.581 tỷ đồng, tăng 53,38% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn địa phương quản lý là gần 9.023 tỷ đồng, vốn trung ương đầu tư trên địa bàn là gần 559 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh này còn hơn 396 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 chưa đủ điều kiện giao kế hoạch.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Tĩnh, tổng giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 30/6 đạt 4.353 tỷ đồng, bằng 45,43% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 và bình quân chung cả nước (số liệu đã bao gồm vốn bố trí thu hồi ứng trước).

Hà Tĩnh quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Hà Tĩnh quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Cụ thể, vốn cấp tỉnh quản lý giải ngân đạt 3.047 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch; vốn cấp huyện, xã quản lý giải ngân đạt 1.213 tỷ đồng, bằng 50,73 kế hoạch; vốn trung ương trên địa bàn giải ngân đạt gần 92 tỷ đồng, bằng 16,44% kế hoạch.

Đến cuối tháng 6, Hà Tĩnh còn 203 dự án và 48 đơn vị, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch.

Thực hiện Công điện số 1082 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, Thành phố, Thị xã; các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án xác định việc đẩy mạnh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của năm 2021.

“Coi kết quả giải ngân các dự án đầu tư công là một trọng những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân có liên quan và người đứng đầu”, văn bản chỉ rõ.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh là người đứng đầu để thường xuyên lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Trách nhiệm cho người đứng đầu

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh cũng thể hiện ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Trước đó, tại một số dự án trọng điểm có vốn đầu tư lớn, nhưng giải ngân đạt tỷ lệ thấp như: Dự án hạ tầng cơ sở cho sự phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh chủ đầu tư) có số vốn 451 tỷ đồng, giải ngân được 45,6 tỷ đồng, đạt 0,98%; Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Tĩnh chủ đầu tư), có số vốn 156 tỷ đồng, đến nay chưa giải ngân được đồng nào; Dự án tổng hợp các đô thị động lực (tiểu dự án đô thị thị xã Kỳ Anh, nguồn vay từ Ngân hàng Thế giới), có số vốn 171,6 tỷ đồng, hiện mới giải ngân được 1,6 tỷ đồng, đạt 0,9%…

Bên cạnh đó, 189 dự án do các địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh có kế hoạch vốn từ 1 tỷ đồng trở lên, với tổng kế hoạch vốn 3.6625 tỷ đồng đến nay cũng chỉ giải ngân nhỏ giọt…

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho hay, thời gian tới, quan điểm chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công là vướng mắc ở đâu tháo gỡ ở đó; phải làm rõ nguyên nhân của các dự án chậm tiến độ để có giải pháp xử lý phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh này cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương đến 31/1/2022, phải hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

“Đề nghị các ngành chuyên môn tiếp tục rà soát, trường hợp các đơn vị, địa phương không đủ khả năng giải ngân thì kịp thời chuyển ngồn vốn cho các đơn vị khác. Tỉnh sẽ lấy kết quả giải ngân của các đơn vị làm tiêu chí để đánh giá xét thi đua, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh.