Hải Dương phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh Hải Dương đã được HĐND tỉnh thông qua.

Hải Dương sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, mang tính động lực, kết nối liên vùng và tạo ra giá trị gia tăng mới ngay khi hoàn thiện.

Dự kiến phương án cân đối vốn ngân sách nhà nước 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh Hải Dương là trên 23.199 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương trên 3.643 tỷ đồng (gồm vốn trong nước trên 3.233 tỷ đồng, vốn ODA là 409,7 tỷ đồng), vốn ngân sách địa phương trên 19.556 tỷ đồng.

Với nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh dành 26 tỷ đồng cho 2 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản. Đồng thời, phân bổ trên 510 tỷ đồng cho 1 dự án thuộc lĩnh vực giao thông. Đó là công trình xây dựng tuyến đường trục Đông – Tây với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Với dự án khởi công mới giai đoạn 2021 – 2025, dự kiến phân bổ cho 4 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản (với số tiền trên 353 tỷ đồng) và 5 dự án giao thông (trên 1.584 tỷ đồng). Các dự án giao thông gồm Đường 396 kéo dài, đoạn nối ĐT 391 đến nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; Cầu Đồng Việt và đường dẫn; Cầu An Đồng và đường dẫn; Tuyến đường từ cầu Triều đến ĐT 389; Tuyến tránh ĐT 398B, đoạn Quốc lộ 18 – hồ Bến Tắm.

Đối với vốn ODA, Hải Dương dự kiến phân bổ cho 2 dự án đã có trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 và đã ký kết hiệp định vay vốn. Đó là Dự án Xây dựng doanh trại Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực của Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Hải Dương.

Còn việc phân bổ vốn ngân sách địa phương, tỉnh sẽ tiến hành phân bổ chi tiết theo Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành sau khi Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ có quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 – 2025.

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là những dự án, công trình đã bố trí vốn. Tập trung nguồn lực tiếp tục hoàn thành các công trình trọng điểm đã triển khai bảo đảm đúng tiến độ.

“Tỉnh Hải Dương chỉ giao kế hoạch vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công. Các dự án mới phải đảm bảo thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 6 năm, nhóm B không quá 4 năm và nhóm C không quá 3 năm”, ông Thăng nhấn mạnh.

Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, mang tính động lực, kết nối liên vùng và tạo ra giá trị gia tăng mới ngay khi hoàn thiện. Đó phải là những dự án lớn, tạo động lực mới, không gian mới trong tăng trưởng kinh tế; kiên quyết không bố trí vốn đầu tư manh mún, nhỏ lẻ…

UBND tỉnh cũng đang khẩn trương chỉ đạo rà soát lại toàn bộ danh mục dự án đầu tư công và xây dựng nguyên tắc xuyên suốt về phân bổ vốn đầu tư công theo hướng hạn chế thấp nhất việc chia nhỏ nguồn vốn đầu tư công cho các dự án nhỏ lẻ, mang tính nâng cấp, sửa chữa…

Trong chỉ đạo, điều hành, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định tính cấp thiết của việc các cấp, các ngành phải sớm lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án và thành lập các tổ công tác của UBND tỉnh để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ.

“Hải Dương sẽ kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chưa giải ngân được sang các dự án đã có khối lượng thi công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và sẽ xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư nếu không giải ngân được”, ông Hùng cho biết.