Hậu gia nhập WTO: Rà soát pháp luật nội địa để phù hợp với cam kết trong WTO
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Những quy định không phù hợp với cam kết sẽ bị loại bỏ

Theo PGS.TS Hoàng Phước Hiệp – Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế – Bộ Tư pháp, việc rà soát pháp luật Việt Nam với cam kết WTO tiến hành trong năm 2007 và được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (tháng 1 đến tháng 6.2007), chúng ta đã rà soát 568 văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương. Trong đó, số lượng văn bản cần sửa đổi, bổ sung là 46 văn bản, 9 văn bản đề nghị huỷ bỏ, số lượng văn bản đề nghị ban hành mới là 47 văn bản. Kết quả rà soát ở giai đoạn 2 cho thấy, tổng số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đến hết năm 2007 ở Trung ương liên quan trực tiếp đến cam kết của Việt Nam trong WTO là 432 văn bản (49 Luật, 5 Nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH, 18 Pháp lệnh, 125 Nghị định…) Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, nhìn tổng thể, pháp luật Việt Nam cơ bản thống nhất với các cam kết của Việt Nam trong WTO. Có được kết quả này là do chúng ta đã chủ động điều chỉnh pháp luật từ khi chưa phải là thành viên WTO.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát pháp luật cho thấy vẫn còn có cách hiểu chưa thống nhất nội hàm của một số khái niệm pháp lý liên quan đến nội dung các cam kết và nghĩa vụ thành viên WTO của Việt Nam. Nguyên do vì nội dung các quy định trong nhiều Hiệp định của WTO rất phức tạp và không phải lúc nào cũng rõ ràng để hiểu một cách thống nhất. Chính vì vậy, 12 năm qua, đã có hơn 400 vụ tranh chấp xảy ra được đưa đến WTO. Để giải quyết vấn đề này, nhiều chuyên gia pháp lý kiến nghị chúng ta nên học hỏi kinh nghiệm và thực tiễn các nước trên thế giới.

Một khía cạnh khác, Việt Nam đã cam kết áp dụng các điều khoản của Hiệp định WTO một cách thống nhất trên toàn lãnh thổ…”. Điều này có nghĩa là việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước ở địa phương ban hành cũng là một phần quan trọng trong công tác rà soát pháp luật. Thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết, quá trình rà soát pháp luật tại nhiều địa phương trong năm 2007, Bộ này đã đề nghị cần sửa đổi bổ sung 70 văn bản, huỷ bỏ 24 văn bản và ban hành mới 34 văn bản. Có thể nói, hầu hết các văn bản ở địa phương thuộc phạm vi rà soát đều là các Nghị quyết do HĐND và Quyết định do UBND ban hành. Bên cạnh đó, cũng có một số ít các văn bản như: đề án, kế hoạch, công văn có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các cam kết WTO của Việt Nam cũng thuộc phạm vi rà soát, đối chiếu. Điều đáng nói là vẫn còn có một số quy định liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài, dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, ưu đãi đầu tư còn có nhiều nhược điểm, chưa hoàn toàn phù hợp với các cam kết WTO của Việt Nam.

Tiến tới rà soát pháp luật hàng năm

Ông Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Công Thương Nguyễn Nhật Tân nêu ý kiến: khi gia nhập WTO, Việt Nam sẽ phải ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, ký kết nhiều điều ước, cam kết quốc tế. Công tác rà soát pháp luật cần phải có cái nhìn thống nhất theo nguyên tắc, quy trình rõ ràng, đảm bảo tính tổng thể. Bên cạnh đó, để đảm bảo tuân thủ và thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết này thì công tác rà soát, báo cáo kết quả rà soát đóng vai trò rất quan trọng trong việc chỉ ra những văn bản cần phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Điều này dẫn đến một hệ quả tất yếu là Việt Nam sẽ có thêm nhiều cam kết quốc tế ở tầm toàn cầu, khu vực và song phương trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong khi đó, hệ thống văn bản pháp luật của chúng ta luôn có những thay đổi, sửa đổi, bổ sung. Do vậy, một cơ chế rà soát pháp luật hàng năm nhằm phát hiện những quy định mâu thuẫn, chưa phù hợp… là điều cần thiết. Được biết, Bộ Tư pháp đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các cơ quan của Quốc hội xây dựng Đề án tổng rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến, triển khai trong các năm 2009- 2010.

Nguồn: Báo Đời sống và pháp luật  điện tử