Hé lộ vốn đầu tư 19 dự án hạ tầng đường thủy, 41 tuyến cao tốc quốc gia
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đề xuất đầu tư 157.533 tỷ đồng cho 19 dự án hạ tầng đường thủy; Hé lộ kịch bản đầu tư 41 tuyến cao tốc quốc gia, với tổng vốn 735.340 tỷ đồng…

Đó là hai trong số những thông tin về đầu tư đáng chú ý trong tuần qua.

Đà Nẵng: Kiến nghị điều chỉnh mở rộng Khu công nghệ cao lên 1.844 ha

Hiện diện tích Khu CNC Đà Nẵng là 1.128,40 ha, để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư dự án lớn, Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung lên 1.844 ha.

Khu Công nghệ cao được đề nghị Thủ tướng cho phép mở rộng để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư.
Khu Công nghệ cao được đề nghị Thủ tướng cho phép mở rộng để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký Quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu công nghệ cao (CNC) và các Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng sau khi Ban quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng được giao tiếp nhận quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng theo Quyết định 892/QĐ-TTg ngày 8/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, BQL Khu CNC và các KCN Đà Nẵng căn cứ quy định pháp luật có liên quan, pháp lý đất đai giai đoạn 2 Khu công nghệ thông tin tập trung và nhu cầu phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung để nghiên cứu tham mưu các thủ tục liên quan đến thành lập Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng mở rộng phần diện tích hiện tại từ 131,5 ha lên 242,5 ha.

Đối với phân Khu công nghệ cao, theo Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thì phân khu công nghệ cao có tổng diện tích là 5.585 ha.

Từ việc giao Ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng tiếp nhận, quản lý Khu Công nghệ thông tin tập trung, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng cùng các đơn vị có liên quan dự thảo văn bản để UBND TP Đà Nẵng xem xét trước ngày 10/9/2021, ký trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu CNC Đà Nẵng (phần diện tích của phân khu Công nghệ cao) với quy mô 1.844ha (tăng 715ha so với diện tích hiện tại).

Đồng thời, tại Công văn 5561/UBD-SXD ngày 28/8, UBND TP Đà Nẵng thống nhất tách hồ sơ, chi phí quy hoạch phân khu xây dựng Khu CNC Đà Nẵng (1.844 ha) ra khỏi quy hoạch phân khu công nghệ cao (5.585 ha) để phê duyệt sau khi Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu CNC Đà Nẵng.

Đề nghị làm rõ Hồ sơ Dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh Quảng Nam làm rõ nhiều vấn đề về Hồ sơ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị làm rõ một số nội dung của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Khu công nghiệp Tam Thăng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: H.A
Khu công nghiệp Tam Thăng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: H.A

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm rõ sự phù hợp về vị trí, ranh giới và quy mô của Dự án với quy hoạch Khu công nghiệp Tam Thăng (800 ha) được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1737 (ngày 13/12/2018), trong đó lưu ý rà soát sự chồng lấn (nếu có) với các Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp khác trong phạm vi quy hoạch khu công nghiệp Tam Thăng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác.

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam rà soát và cung cấp số liệu về hiện trạng toàn bộ khu đất dự kiến thực hiện Dự án Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Cụ thể, theo hồ sơ Dự án, trong phạm vi Dự án có 2,8779 ha đất thủy lợi và 36,78 ha đất rừng sản xuất. Tuy vậy, theo công văn số 4762 (ngày 28/7/2021) của UBND tỉnh Quảng Nam, trong phạm vi Dự án lại không có công trình thủy lợi và có 16,04 ha đất quy hoạch là rừng phòng hộ, không có đất rừng sản xuất.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn đề nghị tỉnh Quảng Nam làm rõ sự phù hợp của Dự án với các chỉ tiêu đất được phép chuyển mục đích sử dụng trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 83/2019/NQ-CP ngày 7/10/2019; phần đất rừng có nguồn gốc tự nhiên hay rừng trồng theo quy định tại khoản 6 và khoản 7, Điều 2, Luật Lâm nghiệp và việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Luật Lâm nghiệp và các Nghị định hướng dẫn thi hành; xác định việc có tài sản công theo quy định của Luật quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn liên quan trong khu vực thực hiện dự án hay không và phương án xử lý các tài sản này (nếu có).

Về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển nhượng sử dụng đất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh Quảng Nam đánh giá và làm rõ điều kiện đáp ứng vốn góp sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện Dự án theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (lưu ý nhà đầu tư có thực hiện các dự án khác ngoài Dự án); đồng thời đánh giá việc xác định không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai của nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3, Điều 14, Nghị định số 43.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh Quảng Nam một số nội dung khác, như sự phù hợp của Dự án với quy hoạch giao thông (trong đó có ý kiến về phương án đường gom, kết nối giao thông giữa Dự án với tuyến Quốc lộ 1A và đường ven biển); sự phù hợp của các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng tại hồ sơ Dự án và suất đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng; phương án ổn định đời sống cho 50 hộ dân bị thu hồi đất trong khu vực thực hiện Dự án; nêu cụ thể phương án giải quyết nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động dự kiến làm việc trong khu công nghiệp; rà soát và báo cáo tình hình triển khai, thực hiện nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội cho người lao động trong khu công nghiệp đối với các khu công nghiệp đã thành lập và đi vào hoạt động trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 32, Nghị định số 82 (ngày 22/5/2018) của Chính phủ về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế

Tiếp nhận các ý kiến trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai rà soát, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh.

Sau đó, UBND tỉnh sẽ có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ một số vấn đề liên quan theo yêu cầu của Bộ về hồ sơ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Quy mô mở rộng Khu công nghiệp Tam Thăng hơn 250 ha 

Khu công nghiệp Tam Thăng là một trong 5 khu công nghiệp của Khu kinh tế mở Chu Lai, nằm trong Quy hoạch tổng thể, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định 43/2004/QĐ-TTg ngày 23/03/2004, được Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 197,1 ha.

Ngày 2/3/2021, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai Khu công nghiệp Tam thăng mở rộng và Khu tái định cư Tam Thăng, TP Tam Kỳ (giai đoạn 2). Qua hơn 5 năm đầu tư, đến nay tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp Tam Thăng đạt 71%. Đến tháng 3/2021, Khu công nghiệp Tam Thăng có khoảng 23 dự án đã được cấp phép đầu tư tại đây có tổng vốn đăng ký 12.500 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào Khu công nghiệp Tam Thăng trong giai đoạn 2021-2023, nhưng chưa có quỹ đất sạch để đáp ứng nhu cầu.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KCN Chu Lai (chủ đầu tư) đề xuất phương án tiếp tục mở rộng Khu công nghiệp Tam Thăng với quy mô 250 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 768 tỷ đồng… Ngày 22/72021, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình. Theo đó, điều chỉnh tăng chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp Tam Thăng lên hơn 160 ha (tổng sau điều chỉnh là hơn 300 ha). Trong hơn 300 ha đó, diện tích đã thực hiện hơn 51 ha và diện tích mở rộng thêm gần 250 ha, sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng.

Đề xuất đầu tư 157.533 tỷ đồng cho 19 dự án hạ tầng đường thủy

Đây là danh mục các công trình hạ tầng đường thủy sẽ ưu tiên đầu tư nhằm giúp vận tải thủy nội địa đạt sản lượng 715 triệu tấn/năm, chiếm 16.24% thị phần vận tải hàng hóa vào năm 2030.

Theo thông tin của baodautu.vn, Bộ GTVT vừa có tờ trình số 6807/TTr – BGTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy thời kỳ đến năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2030.

Vận chuyển container bằng sà lan sẽ là phương thức chủ chốt trên các hành lang đường thủy nội địa.
Vận chuyển container bằng sà lan sẽ là phương thức chủ chốt trên các hành lang đường thủy nội địa.

Tại tờ trình này, Bộ GTVT cho biết là sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền ưu tiên nguồn lực để cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy để đến năm 2030, loại hình vận tải có rất nhiều tiềm năng này đạt khối lượng vận chuyển hàng hóa là 715 triệu tấn/năm, chiếm thị phần khoảng 16,24%; khối lượng vận chuyển hành khách đạt 397 triệu lượt/năm, chiếm thị phần khoảng 3,80%/năm.

Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, từ nay đến năm 2030, Bộ GTVT sẽ huy động các nguồn lực để cải tạo nâng cấp kỹ thuật đồng bộ các tuyến vận tải thủy nội địa chính có mật độ vận tải cao, đáp ứng chạy tàu 24/24h. Phấn đấu tổng chiều dài các tuyếnkhai thác đồng bộ theo cấp kỹ thuật quy hoạch đạt khoảng 5.000 km; phát triểnhệ thống cảng thủy nội địa đáp ứng nhu cầu vận tải trên các hành lang vận tải thủy; hiện đại hóa các cảng chính, cảng chuyên dùng; giải quyết cơ bản kết nối đường bộ với các cảng thủy nội địa chính, từng bước đầu tư các bến cho phương tiện thủy nộ iđịa trong vùng nước cảng biển đặc biệt tại cảng Hải Phòng và cảng Bà Rịa – VũngTàu.

Đặc biệt, Bộ GTVT đặt mục tiêu kênh hóa các đoạn sông qua đô thị lớn; chuyển đổi công năng một số cảng, bến thủy nội địa phù hợp với quá trình đô thị hóa, hình thành các tuyến vận tải khách công cộng đô thị kết hợp du lịch.

Ước tính, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thùy nội địa giai đoạn 2021 – 2030 khoảng 157.533 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước khoảng 28.919 tỷ đồng (chiếm khoảng 18%); nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước khoảng 128.614 tỷ đồng (chiếm khoảng 82%).

Tại tờ trình số 6807, Bộ GTVT cũng lên danh mục 17 Dự án hạ tầng đường thủy ưu tiên đầu tư từ nay đến năm 2030 với tổng mức đầu tư lên tới 157.533 tỷ đồng.

Những dự án sẽ từng bước nâng cao tỷ trọng đầu tư cho các khu vực đảm nhận thị phần vận tải thủy lớn như vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng Bắc Bộ, Đông Nam Bộ; góp phần giải quyết điểm nghẽn, nút thắt, hoàn chỉnh đồng bộ các hành lang vận tải trọng yếu, có tính huyết mạch, có phục vụ vận tải container như nâng cao tĩnh không cầu Đuống trên hành lang Quảng Ninh – Hải Phòng – Việt Trì, cải tạo tuyến kênh Chợ Gạo trên hành lang Tp.HCM – Cần Thơ – Cà Mau, cải tạo tĩnh không cầu trên các tuyến quan trọng…

Trong đó, các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn từ nay đến đến 2025 gồm: Nâng cao tĩnh không cầu Đuống trên hành lang Quảng Ninh – Hải Phòng – Việt Trì; Kênh nối Đáy – Ninh Cơ; Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2); Phát triển hành lang đường thủy nội địa và logistics khu vực phía Nam; Nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ – đường sắt cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia chính có lưu lượng lớn; Đầu tư các cảng thuỷ nội địa trên các tuyến vận tải thuỷ chính.

Giai đoạn từ 2026 – 2030: Nâng cấp 11 tuyến vận tải thuỷ nội địa chính trên toàn quốc; cơ bản hoàn thành việc cải tạo tĩnh không các cầu đường bộ, đường sắt cắt qua tuyến đường thủy quốc gia; đầu tư các cảng thuỷ nội địa trên toàn quốc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

LG Display tăng vốn thêm 1,4 tỷ USD, Việt Nam có dự án tỷ USD thứ 3 trong năm

Với khoản vốn tăng thêm này, dự án LG Display có tổng vốn đầu tư 4,65 tỷ USD.

Công ty LG Display Việt Nam vừa quyết định tăng vốn đầu tư thêm 1,4 tỷ USD. Sáng 31/8, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh đã được Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao cho nhà đầu tư này.

Với khoản đầu tư mới, LG Display sẽ nâng tổng số vốn đầu tư Dự án ở Hải Phòng lên 4,65 tỷ USD và trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hải Phòng cho tới thời điểm hiện tại.

LG Display được cấp chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2016, với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Nhà máy này chuyên sản xuất các loại màn hình OLED nhựa cho các thiết bị di động, màn hình OLED tivi, màn hình LCD…

Sản xuất – kinh doanh hiệu quả, LG Display đã liên tiếp tăng vốn đầu tư vào Việt Nam. Mới nhất là hồi đầu tháng 2/2021, LG Display tăng vốn thêm 750 triệu USD.

Thông tin chi tiết không được tiết lộ, song nhiều nguồn tin cho biết, việc LG Display tăng vốn và mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của Apple.

Theo kế hoạch, với việc tăng vốn thêm 1,4 tỷ USD, LG Display sẽ tăng sản lượng màn hình OLED nhựa từ 9,6-10 triệu sản phẩm/tháng lên 13-14 triệu sản phẩm/tháng.

Dự kiến, doanh thu xuất khẩu tăng thêm khoảng 6,5 tỷ USD/năm; nộp ngân sách thêm khoảng 25 triệu USD/ năm, tạo thêm việc làm cho 10.000 lao động.

Năm 2020, LG Display Hải Phòng đạt doanh thu xuất khẩu hơn 9 tỷ USD, tạo việc làm cho 14.000 lao động, nộp ngân sách 19,4 triệu USD.

Ở Hải Phòng, ngoài dự án LG Display, Tập đoàn LG còn có nhà máy LG Electronics, chuyên sản xuất đồ điện tử gia dụng, vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, còn có dự án LG Innotek, ban đầu có vốn đầu tư 550 triệu USD, sau đó được điều chỉnh tăng thành 1,051 tỷ USD.

Với 3 dự án tỷ USD tại Hải Phòng, LG cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hải Phòng hiện nay.

Dự án đầu tư mở rộng của LG Display chính là dự án tỷ USD thứ 3 được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư trong năm nay.

Hai dự án kia là Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (Singapore), với vốn đầu tư 3,1 tỷ USD và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản), tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỷ USD.

Thêm dự án tỷ USD mới, chắc chắn tình hình thu hút đầu tư của Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi. Hơn nữa, trong “bảng tổng sắp” các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư lớn vào Việt Nam, thứ hạng của nhà đầu tư Hàn Quốc cũng sẽ thay đổi.

Hiện tại, tính đến ngày 20/8/2021, Hàn Quốc đứng vị trí thứ ba, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,4 tỷ USD, chiếm 12,7% tổng vốn đầu tư, giảm 17,8% so với cùng kỳ, sau Singapore và Nhật Bản.

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, Singapore hiện đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 6,2 tỷ USD, chiếm gần 32,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Trong khi đó, Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,2 tỷ USD, chiếm 16,8% tổng vốn đầu tư, tăng 94,9% so với cùng kỳ. Với việc có thêm dự án tỷ USD, Hàn Quốc sẽ vươn lên đứng vị trí thứ hai, soán ngôi của Nhật Bản.

Đề xuất thí điểm phân cấp quản lý sân bay Cát Bi cho UBND Tp Hải Phòng

Nếu việc thí điểm này được chấp thuận, UBND Tp. Hải Phòng sẽ được chủ động khai thác các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cát Bi theo quy hoạch.

Đây là một trong những điểm mới rất đáng chú ý trong Đề án “Định hướng huy động nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không” đang được Bộ GTVT xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sân bay Cát Bi - Hải Phòng.
Sân bay Cát Bi – Hải Phòng.

Theo đó, Bộ GTVT đề xuất chia các cảng hàng không tại Việt Nam thành 3 nhóm để thực hiện việc phân cấp quản lý.

Cụ thể, nhóm 1 –  các cảng hàng không quốc tế quan trọng quốc gia, vùng (Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Long Thành), Chính phủ sẽ thông qua Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) tiếp tục sở hữu và giao cho doanh nghiệp nhà nước là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – ACV quản lý, khai thác và huy động nguồn lực để đầu tư.

Nhóm 2 – các cảng hàng không đang hoạt động hỗn hợp hàng không dân dụng và quân sự với vai trò quân sự quan trọng (Thọ Xuân, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hòa), Chính phủ sẽ thông qua Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Quốc phòng tiếp tục sở hữu và giao cho doanh nghiệp nhà nước là ACV quản lý, khai thác và huy động nguồn lực để đầu tư.

Nhóm 3 –  các cảng hàng không còn lại (Điện Biên, Nà Sản, Cát Bi, Vinh, Phú Bài, Đồng Hới, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Cần Thơ, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo), dự kiến phân cấp cho UBND các tỉnh quản lý thông qua việc chuyển quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu các công trình tại các cảng hàng không từ cơ quan trung ương cho UBND các tỉnh có cảng hàng không trên địa bàn nhằm phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồnlực của các địa phương để đầu tư phát triển các cảng hàng không.

Bộ GTVT cho biết là việc phân cấp quản lý cho địa phương đối với các cảng hàng không tại nhóm  chưa được quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (những vấn đề chưa có quy định hoặc vượt quy định, những vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng cần có thời gian kiểm chứng, tạo đồng thuận thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội), Bộ GTVT đề xuất thí điểm phân cấp quản lý cảng hàng không quốc tế Cát Bi cho UBND Tp Hải Phòng.

“Cảng hàng không quốc tế Cát Bi hiện nay chưa hoạt động có lãi nhưng có tiềm năng phát triển rất tốt, phục vụ thiết thực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Tp.Hải Phòng. Bên cạnh đó, Tp. Hải Phòng còn có tiềm năng kinh tế và đã có kinh nghiệm hỗ trợ xây dựng đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không Cát Bi”, Bộ GTVT giải thích.

Việc chuyển giao này sẽ được thực hiện theo 2 bước. Bước 1 – Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ACV thành lập Công ty con quản lý Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và thực hiện hạch toán độc lập. Bước 2 – Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và ACV chuyển đạ idiện chủ sở hữu Công ty quản lý cảng hàng không quốc tế Cát Bi cho UBND Tp. Hải Phòng; đồng thời Bộ GTVT chuyển giao tài sản khu bay (đường cất hạ cánh cũ, đường lăn…) cho UBND Tp Hải Phòng. Song song với các quá trình trên, Bộ Quốc phòng thực hiện thủ tục chuyển giao đất được quy hoạch cho hàng không dân dụng và đất dùng chung cho UBND Tp Hải Phòng.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi là một trong số 21 sân bay dân dụng đang được ACV quản lý. Tại thời điểm trước dịch Covid-19 bùng phát, trung bình mỗi ngày Cảng hàng không quốc tế Cát Bi có khoảng 70 lượt chuyến bay cất hạ cánh, sản lượng hành khách thông qua cảng đạt hơn 12.000 lượt hành khách.

Phú Yên: Chủ trương đầu tư dự án vườn rau sạch công nghệ cao kết hợp du lịch

Dự án vườn rau sạch công nghệ cao kết hợp du lịch cộng đồng Phú Yên có hơn 230 hộ trồng rau tham gia trên vùng đất màu mỡ được bồi đắp phù sa của sông Ba.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ vừa ký quyết định “Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án Vườn rau sạch công nghệ cao kết hợp du lịch cộng đồng” đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1565/QĐ-UBND do UBND tỉnh chấp thuận ngày 02/10/2019.

Dự án vườn rau công nghệ cao kết hợp du lịch cộng đồng được đầu tư dựa trên sản phẩm đã có sẵn và các hộ dân cùng tham gia góp cổ phần theo các hình thức khác nhau
Dự án vườn rau công nghệ cao kết hợp du lịch cộng đồng được đầu tư dựa trên sản phẩm đã có sẵn và các hộ dân cùng tham gia góp cổ phần theo các hình thức khác nhau

Theo quyết định mới này, dự án được điều chỉnh tiến độ thực hiện giai đoạn 1, bao gồm: Hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, giấy phép xây dựng; đầu tư hoàn thành các hạng mục thuộc giai đoạn 1 trong tháng 12/2021; Giai đoạn 2 sẽ đầu tư hoàn thành các hạng mục thuộc giai đoạn 2, đưa dự án vào hoạt động trong tháng 9/2022.

Dự án vườn rau sạch công nghệ cao kết hợp du lịch cộng đồng Phú Yên được đầu tư phát triển tại Làng rau truyền thống Ngọc Lãng với hơn 230 hộ trồng rau quanh năm trên vùng đất màu mỡ được bồi đắp phù sa của sông Ba. Ngoài mục đích cung cấp nguồn rau sạch cho người dân thành phố Tuy Hòa và các vùng lân cận, nơi đây đang từng bước hình thành các sản phẩm du lịch thu hút sự chú ý của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành liên kết với địa phương để giới thiệu với du khách về tham quan, trải nghiệm.

Được biết, đây là mô hình trồng rau an toàn đầu tiên của tỉnh Phú Yên có công suất 9,6 tấn rau sạch mỗi năm kết hợp với du lịch cộng đồng. Dự án gồm khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, nhà lưới vườn rau thủy canh, nhà lưới vườn rau thổ canh, nhà lưới trồng rau theo yêu cầu của khách hàng, vườn lan công nghệ cao, khu nhà chòi vọng cảnh ven sông và khu ẩm thực, nhà hàng…

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, dự án này nhằm tạo ra sản phẩm rau sạch phục vụ khách du lịch đến thăm quan và cung cấp cho thị trường; hình thành mô hình mẫu sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao kết hợp phát triển du lịch cộng đồng; phát triển ngành nông nghiệp, du lịch và giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trước khi triển khai dự án Vườn rau sạch công nghệ cao kết hợp du lịch cộng đồng, tỉnh Phú Yên đã trích ngân sách mỗi năm hàng trăm triệu đồng hỗ trợ  hộ dân được chọn làm mẫu hình thành sản phẩm du lịch để đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo đủ điều kiện phục vụ du khách.

Khởi động lộ trình thu phí 8 dự án cao tốc Bắc – Nam

Nhà nước thực hiện việc thu phí 8 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư 100% vốn để phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng.

Thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: A.M
Thi công Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ – La Sơn. Ảnh: A.M

Sau gần 6 tháng rốt ráo nghiên cứu, tuần qua, Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) đã có Công văn số 8646/BGTVT-TC gửi các bộ Kế hoạch và Đầu tư, tài chính và Tư pháp xin ý kiến về phương án thu hồi vốn đối với các đoạn cao tốc do Nhà nước đầu tư trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông (Phương án thu hồi vốn), trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, đây là một trong nhiệm vụ rất cấp bách nhằm tránh tạo ra khoảng trống trong việc vận hành, khai thác, thu phí 8 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông, dự kiến lần lượt hoàn thành từ cuối tháng 12/2021 đến đầu năm 2023, gồm: Cao Bồ – Mai Sơn, Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Cam Lộ – La Sơn, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây và cầu Mỹ Thuận 2.

Tính đến cuối tháng 8/2021, toàn bộ 8 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam do Nhà nước đầu tư 100% vốn với tổng mức đầu tư lên tới 65.268 tỷ đồng đang bám sát kế hoạch đề ra, trong đó, đoạn Cao Bồ – Mai Sơn đã hoàn thành tới 75% khối lượng.

Trước đó, tại Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 7/6/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu đề xuất cơ chế Nhà nước thu phí đối với các tuyến đường Nhà nước đầu tư để tạo nguồn vốn tái đầu tư phát triển GTVT, báo cáo cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.

Tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 21/7/2017 về quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2021, Quốc hội cũng đã giao Chính phủ nghiên cứu áp dụng phương án thu giá dịch vụ hợp lý để thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước đối với những dự án thành phần sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công.

Được biết, điểm nhấn quan trọng nhất trong Phương án thu hồi vốn là việc Bộ GTVT kiến nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương phương án thu phí sử dụng đường bộ cao tốc thông qua trạm thu phí đối với 8 đoạn đường bộ cao tốc Bắc – Nam do Nhà nước đầu tư theo cơ chế phí.

Mức thu phí được Bộ GTVT dự kiến từ 1.000 – 1.500 đồng/xe tiêu chuẩn (PCU/km), tùy từng tuyến; áp dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GTVT kiến nghị giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trực tiếp tổ chức khai thác tài sản. Cơ quan này sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

Tại Phương án thu hồi vốn, Bộ GTVT đánh giá, mức thu phí dự kiến tại 8 dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông (1.000 – 1.500 đồng/PCU/km) là tương đồng với mức thu của các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác và phù hợp với mức chi trả, lợi ích thu được của người sử dụng đường cao tốc.

Hiện mức thu phí sử dụng của một số tuyến đường cao tốc đang được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư tài chính phát triển hạ tầng và một số nhà đầu tư tư nhân khai thác dao động từ 1.000 đến 2.100 đồng/PCU/km.

Tính toán của cơ quan xây dựng Phương án thu hồi vốn cho thấy, trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng trưởng theo đúng kịch bản, với mức thu 1.000 – 1.500 đồng/PCU/km tùy từng tuyến, thì sau khi trừ chi phí vận hành, bảo dưỡng và tổ chức thu, ngân sách sẽ thu được khoảng 2.130 tỷ đồng/năm từ 8 tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đồng trong giai đoạn 2025 – 2030.

Đây là khoản thu rất quan trọng, không chỉ tạo nguồn lực tái đầu tư mở rộng mạng lưới đường cao tốc, mà còn trực tiếp giúp giảm áp lực bố trí ngân sách cho việc duy tu, bảo trì 8 tuyến cao tốc này.

Được biết, hiện kinh phí hàng năm cho công tác bảo trì đường bộ được bố trí từ ngân sách nhà nước. Theo số liệu thống kê, những năm qua, ngân sách nhà nước chỉ cân đối và đáp ứng được 35-40% yêu cầu. 

“Nếu không có nguồn kinh phí để bố trí đúng, đủ cho công tác bảo trì, thì hệ thống đường bộ cao tốc sẽ xuống cấp nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước và xã hội”, lãnh đạo Bộ GTVT đánh giá.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình đường bộ (VARSI), hiện Nhà nước thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện, nên việc tổ chức thu phí thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư có thể dẫn đến phản ứng của các đối tượng tham gia giao thông, sẽ có ý kiến cho rằng “phí trùng phí”. “

Tuy nhiên, do đường cao tốc Bắc – Nam đem lại lợi ích cho người tham gia giao thông cao hơn so với Quốc lộ 1 song hành, nên người dân nhất định sẽ ủng hộ nếu mức thu hợp lý, tổ chức thu minh bạch”, ông Trần Chủng, Chủ tịch VARSI đánh giá.

Duyệt dự án xây 1,3 km đường nối 4 bến cảng Lạch Huyện trị giá 614 tỷ đồng

Đây là tuyến đường rộng 52,5 m bắt đầu từ hạ lưu bến số 2 đến cổng chính của bến số 5 và số 6 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng.

Bến số 1, 2 cảng Lạch Huyện. Ảnh: Đức Nghĩa
Bến số 1, 2 cảng Lạch Huyện. Ảnh: Đức Nghĩa

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1603/QĐ – BGTVT phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng.

Chiều dài tuyến đường thuộc Dự án là 1,3 km bắt đầu từ cuối bến số 2 đến cổng bến số 5, số 6 (từ Km0+750 đến Km2+050).

Tuyến có quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp III, bề rộng nền đường 52,5 m, trong đó phía bên phải xây dựng 2 làn xe chạy rộng 7 m, bên trái 4 làn xe chạy rộng 15 m, còn lại là lề gia, dải an toàn, dải phân cách giữa. Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng tuyến đường khoảng 614 tỷ đồng, sử dụng vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025. Dự kiến thời gian thực hiện Dự án từ năm 2021 đến năm 2023, trong đó dự kiến khởi công dự án trong năm 2022; hoàn thành dự án và đưa vào khai thác sử dụng năm 2023. 

Bộ GTVT giao Ban quản lý dự án Hàng hải tổ chức triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và các quy định liên quan của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả sử dụng nguồn vốn Dự án.

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa của Khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng, nâng cao năng lực thông hành và nhu cầu vận tải của khu vực; đồng thời góp phần mang lại hiệu quả phát triển về nhiều mặt kinh tế – xã hội, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa khu bến cảng Lạch Huyện.

Theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, khu bến cảng Lạch Huyện được quy hoạch dọc theo tuyến đê chắn sóng, tuyến đường sau cảng phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ bến số 1 đến bến số 9 và kết nối hạ tầng giao thông liên vùng. 

Đối với các bến tiếp theo của khu bến Lạch Huyện, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 9/10/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các bến cảng container số 3 và số 4; Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 4/3/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng. Tại các quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT phối hợp với UBND Tp. Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tuyến đường sau cảng để đảm bảo đồng bộ với tiến độ đầu tư, khai thác các bến cảng trong khu vực

Thành lập tổ công tác đặc biệt thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công giao thông

Đích thân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Bộ GTVT quản lý.

Hôm qua (1/9), Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 1619/QĐ – BGTVT Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các Dự án do Bộ GTVT quản lý.

Thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Ảnh: Phan Trang).
Thi công cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 (Ảnh: Phan Trang).

Tổ công tác đặc biệt này do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể làm Tổ trưởng; Tổ phó là Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm; thành viên là thủ trưởng các đơn vị: Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Vụ Kế hoạch và đầu tư; Vụ PPP, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ tài chính và Thanh tra Bộ GTVT.

Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án: rà soát, tổng hợp đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân dự án theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ GTVT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của Tổ công tác đặc biệt được đề cập tại Quyết định số 1619 là Tổ công tác phải tham mưu Bộ trưởng xử lý nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự an, tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực và kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Được biết, đến ngày 31/8, Bộ GTVT đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn 5 đợt cho 18 dự án, với giá trị vốn điều chỉnh 3.533 tỷ đồng. Thời gian tới, Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo rà soát, kịp thời điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ thực hiện tốt, còn thiếu vốn.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại Tp.HCM và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong thời gian vừa qua nhưng với quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ GTVT đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo nhiều giải pháp vừa đẩy mạnh triển khai thi công, giải ngân nguồn vốn đầu tư công vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm, với mục tiêu phấn đấu công tác giải ngân của Bộ phải cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Trong tháng 8/2021, Bộ GTVT đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 2 dự án (Dự án QL27, đoạn tránh Liên Khương; Dự án TP1, tỉnh Quảng Ngãi – Quốc lộ 24); hoàn thành phê duyệt quyết toán 06 dự án với giá trị là 2.477 tỷ đồng; dự kiến giải ngân được 2.978 tỷ đồng, lũy kế đến hết tháng 8/2021 giải ngân được 21.892 tỷ đồng (đạt 50% kế hoạch 2021).

Bộ GTVT cũng đã phân bổ chi tiết nguồn vốn năm 2021 đạt 99,26% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, còn lại 316 tỷ đồng dự kiến sẽ phân bổ cho một số dự án hoàn thiện thủ tục và một số dự án sau khi có thông báo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Cầu Thủ thiêm 2 hoàn thành lắp đặt dầm thép cuối cùng

Nhịp dầm cuối cùng của cầu Thủ Thiêm 2 đã được lắp đặt, nối liền 2 bờ quận 1vàTP.Thủ Đức. Dự kiến đến quý II/2022 sẽ hoàn thành cơ bản, tổ chức thông xe phần cầu chính.

Ngày 2/9, thông tin từ Công ty Đại Quang Minh – chủ đầu tư Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 cho biết, đốt dầm AS16 (đốt dầm thép cuối cùng) của cầu Thủ Thiêm 2 đã được các kỹ sư và công nhân thực hiện lắp đặt, sẵn sàng hoàn thành Hợp long cầu chính nối giữa quận 1 và thành phố Thủ Đức vào tháng 09/2021.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân đã hoàn thành phóng đốt dầm cuối cùng.
Đội ngũ kỹ sư, công nhân đã hoàn thành phóng đốt dầm cuối cùng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết thêm, dự án cầu Thủ Thiêm 2 là một trong những công trình xây dựng trọng điểm, giao thông cấp bách trên địa bàn TP.HCM được UBND Thành phố cho phép thi công nhưng vẫn phải đảm bảo chống dịch và đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án vào Quý II/2022.

Đến nay, dự án là một trong những công trình trọng điểm hiếm hoi đảm bảo tiến độ trong giai đoạn này.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và chủ đầu tư nói riêng cũng gặp rất nhiều khó khăn như: sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ hoặc giảm sút do dịch bệnh nên phải thực hiện giãn cách xã hội; đứt gãy chuỗi cung ứng và giao nhận vận chuyển dẫn đến mất cân đối và thiếu hụt tài chính.

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn cố gắng bố trí đầy đủ vật tư, nhiên liệu để thi công, đảm bảo dự án triển khai theo tiến độ đề ra.

Đây là sự nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu thi công cũng như quan tâm hỗ trợ của UNBN Thành phố, các Sở, ngành.

Hiện nay, để vừa tổ chức thi công vừa chống dịch hiệu quả, đảm bảo tiến độ cam kết với Thành phố, chủ đầu tư đã chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn điều chỉnh cách thức quản lý tổ chức thi công và quản lý chất lượng phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn chỉ đạo của UBND Thành phố về giãn cách xã hội để chống dịch, đặc biệt nhà thầu đã bố trí phương án “3 tại chỗ”; tổ chức xét nghiệm định kỳ cho toàn bộ cán bộ kỹ thuật và công nhân, vừa đảm bảo nguồn lực để thi công được liên tục, vừa đảm bảo bảo chống dịch hiệu quả.

Khánh thành và đưa vào sử dụng hai cây cầu tại Quảng Nam, Quảng Ngãi

Tại Quảng Ngãi, cầu An Phú được thông xe, đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện hạ tầng ven biển, trong khi tại tỉnh Quảng Nam cũng khánh thành cầu Nông Sơn nối Tây Quảng Nam với Tây Nguyên.

Ngày 2/9, UBND Thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ thông xe và đưa vào sử dụng cầu An Phú nối hai xã ven biển Nghĩa An và Nghĩa Phú.

Cầu An Phú có tổng mức đầu tư 169 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh 80%, vốn ngân sách thành phố 20%. Thời gian thực hiện từ năm 2017 – 2021. Công trình cầu An Phú do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 533 tư vấn thiết kế; nhà thầu thi công xây dựng là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Lũng Lô 251.
Cầu An Phú có tổng mức đầu tư 169 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh 80%, vốn ngân sách thành phố 20%. Thời gian thực hiện từ năm 2017 – 2021. Công trình cầu An Phú do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 533 tư vấn thiết kế; nhà thầu thi công xây dựng là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Lũng Lô 251.

Cầu An Phú bắc qua sông Phú Thọ do UBND Thành phố Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, quy mô bề rộng 10m, chiều dài 368,10m, gồm 12 nhịp; trong đó, 6 nhịp dầm Super T và 6 nhịp dầm bản, đường dẫn đầu cầu dài 202,52m; tốc độ thiết kế 60km/h.

Công trình được xây dựng cũng từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng tính kết nối giữa hai xã Nghĩa An, Nghĩa Phú với trung tâm thành phố Quảng Ngãi, cải thiện năng lực vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối ven biển.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Nông Sơn bắc ngang qua sông Thu Bồn, thuộc địa phận xã Quế Trung, huyện Nông Sơn. Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư), cầu Nông Sơn và đường dẫn vào cầu (giai đoạn 1) được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 128,4 tỉ đồng.

Công trình được xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu kết nối thông suốt tuyến Quốc lộ 14H với đường Trường Sơn Đông, đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn các địa phương; tạo thêm một lựa chọn tuyến đường để lưu chuyển hàng hóa mà lâu nay không thực hiện được do bị hạn chế bởi cầu Nông sơn cũ bị xuống cấp.

Quảng Ninh phát động thi đua “100 ngày đêm hoàn thành 3 công trình trọng điểm”

Ngày 2/9 tại cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 3 công trình động lực, trọng điểm”, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Ba Dự án công trình trọng điểm nằm trong đợt phát động thi đua lần này gồm dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; dự án tuyến đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả và dự án cầu Cửa Lục 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký tặng quà cán bộ, công nhân tham gia thi công các Dự án trọng điểm nhân dịp Quốc khánh.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký tặng quà cán bộ, công nhân tham gia thi công các dự án trọng điểm nhân dịp Quốc khánh.

Đây là ba công trình quan trọng đối với tỉnh Quảng Ninh, khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống cao tốc động lực ở phía Bắc, là hành lang đường bộ, cửa ngõ giao thông kết nối các tỉnh phía Bắc với ASEAN và Trung Quốc, tạo động lực thúc đẩy phát triển liên kết vùng.

Dự án Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có chiều dài toàn tuyến 80,2km với tổng mức đầu tư hơn 12,7 nghìn tỷ đồng (bao gồm 2 Dự án độc lập là Đường cao tốc Tiên Yên – Móng Cái đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao BOT và Đường cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên từ nguồn ngân sách tỉnh), sau khi hoàn thành sẽ hình thành hệ thống đường cao tốc đồng bộ từ Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, kết nối các sân bay, cảng biển và nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp và là cửa ngõ giao thương quốc tế…

Dự án Đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả có chiều dài 18,6km, tổng mức đầu tư hơn 2,2 nghìn tỷ đồng kết nối hai thành phố trung tâm của Quảng Ninh. Dự án Cầu Cửa Lục 1 dài 4,2km, tổng mức đầu tư hơn 2,1 nghìn tỷ đồng, kết nối 2 bờ của TP. Hạ Long.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên mọi nguồn lực, chính sách hỗ trợ và công tác GPMB để triển khai các dự án. Đến nay các dự án đã đạt tiến độ khoảng 70% và đều đang bước vào giai đoạn thi công gấp rút, khắc phục các khó khăn về thời tiết, thiếu nhân công, nguyên vật liệu… quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình dự án.

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, Quảng Ninh lựa chọn dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 để khích lệ, động viên, tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 3 công trình, dự án trọng điểm, bước vào giai đoạn tăng tốc với khí thế mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đề ra của các dự án ngay trong năm 2021.

Chỉ đạo tại buổi lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở ban ngành đơn vị địa phương phối hợp xây dựng giải pháp cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân nhằm tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả các công việc liên quan đến dự án; yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực cao nhất cả về trang thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, đảm bảo chất lượng và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Ngoài ra, chủ đầu tư cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn để đảm bảo tiến độ, khối lượng và chất lượng hoàn thành. Cùng với đó, kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ, vi phạm chất lư

Bộ GTVT thúc Bình Dương, Đồng Nai trả lời về phương án đầu tư vành đai 3 Tp.HCM

UBND tỉnh Đồng Nai đang là địa phương duy nhất có ý kiến chính thức về phương án hoàn chỉnh tuyến vành đai 3 Tp.HCM trị giá 156.800 tỷ đồng.

Bản đồ hướng tuyến vành đai 3, vành đai 4 Tp.HCM.
Bản đồ hướng tuyến vành đai 3, vành đai 4 Tp.HCM.

Theo thông tin của Báo Đầu tư Online – Bodautu.vn, Bộ GTVT vừa có công văn hỏa tốc gửi Tỉnh ủy, UBND, HĐND 2 tỉnh: Bình Dương và Đồng Nai đề nghị sớm có ý kiến để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Dự án đầu tư đường vành đai 3 Tp.HCM.

Bộ GTVT cho biết, Dự án đầu tư đường vành đai 3 Tp.HCM là dự án quan trọng quốc gia trong giai đoạn 2021 – 2025 đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo khẩn trương triển khai để bảo đảm tiến độ trình tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc vào cuối tháng 10/2021.

Do Dự án có tiêu chí quan trọng quốc gia nên nhiều thủ tục liên quan cần phải khẩn trương triển khai, nếu không kịp tiến độ sẽ phải trình tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (dự kiến khai mạc vào cuối tháng 5/2022), sẽ làm dự án chậm thêm 7 tháng.

Hiện mới chỉ có UBND tỉnh Long An đã có ý kiến, trong khi UBND tỉnh Đồng Nai và Bình Dương chưa có văn bản trả lời về phương án đầu tư hoàn chỉnh đường vành đai 3 Tp.HCM theo đề xuất của Bộ GTVT và UBND Tp. HCM.

“Việc Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương xem xét, có ý kiến bằng văn bản trước ngày 6/9 là cơ sở để UBND Tp.HCM có cơ sở rà soát, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án và kịp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV”, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh.

Theo Quy hoạch chi tiết đường vành đai 3 Tp.HCM được Thủ tướng phê duyệt năm 2011 với chiều dài 89,3 km (gồm 73 km xây dựng mới và 16,3 km đoạn Mỹ Phước – Tân Vạn đã đầu tư).

Sau khi nghiên cứu chi tiết, chiều dài toàn tuyến là 91,66 km, mặt cắt ngang 6-8 làn xe cao tốc, có đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật, dự trữ mở rộng. Ngày 20/7/2021, Bộ GTVT  đã trình Thủ tướng phương án xây dựng quy mô mặt cắt ngang đường cao tốc trên toàn tuyến vành đai 3 Tp.HCM là 8 làn xe.

Được biết, Bộ GTVT bắt đầu nghiên cứu theo từng phân đoạn từ năm 2011 để triển khai đầu tư khép kín đường vành đai 3 Tp. HCM. Đến nay, có đoạn đã đầu tư, có đoạn đang trong giai đoạn đầu tư và các đoạn còn lại đều đã cơ bản hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án (Pre F/S).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc nghiên cứu đầu tư khép kín đường vành đai 3 Tp.HCM trong giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, các đơn vị tư vấn nghiên cứu, cập nhật ý kiến các địa phương hoàn chỉnh Pre F/S.

Đến nay, Pre F/s Dự án đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể, Dự án vành đai 3 Tp.HCM có điểm đầu tại nút giao với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai); điểm cuối tại nút giao với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành và đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương (huyện Bến Lức, tỉnh Long An); chiều dài nghiên cứu 91,66 km; giai đoạn hoàn thiện gồm 8 làn xe cao tốc có đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật, dự trữ mở rộng.

Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện phân kỳ đầu tư, GPMB theo quy mô quy hoạch và đầu tư phần đường cao tốc 4 làn xe hạn chế (kết hợp đường cao tốc đi cùng mặt bằng và đi trên cao), phần đường song hành hai bên tối thiểu 2 làn xe.

Trên cơ sở quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và chủ trương ưu tiên nghiên cứu đầu tư theo phương thức PPP theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT dự kiến chia dự án vành đai 3 Tp.HCM thành các dự án thành phần.

Cụ thể, phần đường song hành (bao gồm giải phóng mặt bằng theo quy mô quy hoạch): dự kiến chia thành các dự án thành phần theo địa bàn tỉnh, thành phố. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn hoàn thiện là 64.967 tỉ đồng, giai đoạn 1 là 51.777 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 44.229 tỉ đồng (chưa bao gồm 8.300 tỉ đồng đầu tư tuyến nối vào Khu công nghiệp Ông Kèo, tỉnh Đồng Nai và tuyến nối với nút giao Thủ Đức, các địa phương triển khai vào thời điểm phù hợp). UBND các tỉnh, thành phố là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương hoặc nguồn vốn hợp pháp khác.

Với phần đường cao tốc sẽ triển khai với tư cách là một dự án độc lập gồm 4 dự án thành phần chia theo các đoạn: Nhơn Trạch – Tân Vạn; Tân Vạn – Bình Chuẩn; Bình Chuẩn – Quốc lộ 22 và Quốc lộ 22 – Bến Lức. Sơ bộ tổng mức đầu tư (chưa bao gồm lãi vay) giai đoạn hoàn thiện là 91.889 tỉ đồng, giai đoạn 1 là 30.822 tỉ đồng. Như vậy, tổng kinh phí để hoàn chỉnh đường vành đai 3 Tp.HCM trị giá 156.800 tỉ đồng.

Bộ Giao thông cảnh cáo 2 nhà thầu thi công bê trễ tại dự án sân bay Nội Bài

Công ty Khánh Thiện và Công ty Tư vấn thiết kế ADDC bị cảnh cáo do thiếu tinh thần trách nhiệm tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn sân bay Nội Bài.

Thi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài
Thi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Ngày 2/9, ông Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ GTVT đã ký các văn bản số 9167; 9168/BGTVT – QLXD gửi Công ty TMHH Thương mại Khánh Thiện và Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADDC về việc cảnh cáo nhà thầu thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo đó, Bộ GTVT cảnh cáo Công ty Khánh Thiện và Công ty ADDC do thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, chậm xử lý các phát sinh, vi phạm tiến độ hợp đồng.

“Yêu cầu Công ty Khánh Thiện và Công ty ADCC khắc phục các tồn tại nêu trên, tập trung nhân lực, nguồn lực triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn. Giao Ban Quản lý dự án Thăng Long căn cứ hợp đồng đã ký kết, tổ chức quản lý hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và kịp thời xử lý các vi phạm theo đúng quy định hợp đồng”, công văn số 9167; 9168 nêu rõ.

Được biết, Công ty Khánh Thiện là đơn vị được chỉ định thầu cung cấp hệ thống đèn tín hiệu cất hạ cánh; ADDC là đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án và thiết kế tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài có tổng mức đầu tư 2.031,6 tỷ đồng, có mục tiêu tiến hành cải tạo, nâng cấp đường cất/hạ cánh 11L/29R (1A) và đường cất/hạ cánh 11R/29L (1B); xây dựng mới các đường lăn thoát nhanh S3A, S5B, S6B; cải tạo, nâng cấp các đường lăn hiện hữu (S1, S1A, S2, S3, S4, S5, S5A, S6, S7); xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu…

Dự án cũng được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn một thực hiện trong thời gian sáu tháng, tiến hành cải tạo 3.000 m đường cất hạ cánh 1B và các đường lăn nối, hệ thống thoát nước.. Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành các hạng mục còn lại của đường cất hạ cánh 1B và hoàn thiện đường 1A, các đường lăn nối, kết thúc trước dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Theo Cục Quản lý xây dựng và công trình giao thông (Bộ GTVT), tính đến hết tháng 8/2021, các đơn vị thi công tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài  đã hoàn thành công tác xây dựng đường CHC 1B, các đường lăn nối tương ứng và hệ thống đèn tín hiệu đường CHC 1B theo phương án thiết kế điều chỉnh.

Hiện đang Ban quản lý dự án Thăng Long đang hoàn thiện, tổ chức nghiệm thu đưa đường CHC 1B vào khai thác từ ngày 9/9/2021 theo kế hoạch. Dự kiến đóng cửa đường CHC 1A từ ngày 1/10/2021 để thi công và phấn đấu hoàn thành dự án trước tết Nguyên đán 2022.

Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng

Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng dài 188,2 km, trong đó đoạn qua An Giang dài 56,74 km, Tp. Cần Thơ dài 37,77km; Hậu Giang dài 37,02km và Sóc Trăng dài 56,67km.

Hôm nay (3/9), Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1454/QĐ – TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Ảnh minh họa. (nguồn: Internet).
Ảnh minh họa. (nguồn: Internet).

Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư làm Chủ tịch; Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư và các thành viên là lãnh đạo các bộ, cơ quan: Bộ GTVT, tài chính, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tư pháp, Thông tin và truyền thông, Khoa học và công nghệ, ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có điểm đầu kết nối đường Quốc lộ 91 (tuyến N1) thuộc xã Vĩnh Tế, Tp Châu Đốc, tỉnh An Giang; điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ Nam Sông Hậu (cảng Trần Đề), tỉnh Sóc Trăng.

Tổng chiều dài đoạn tuyến thuộc Dự án là 188,2 km (trong đó đoạn tuyến qua địa phận tỉnh An Giang dài 56,74 km, thành phố Cần Thơ dài 37,77km; tỉnh Hậu Giang dài 37,02km và tỉnh Sóc Trăng dài 56,67km).

Dự án đang được Bộ GTVT kiến nghị chia thành 3 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1 (Châu Đốc – Lộ Tẻ – Rạch Sỏi) chiều dài tuyến 63,4km, Dự án thành phần 2 (Lộ Tẻ Rạch Sỏi – Quốc lộ 61C) có chiều dài tuyến 41,55km; Dự án thành phần 3 (QL61C – cảng Trần Đề) có chiều dài tuyến 83,20km.

Theo quy hoạch, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng sẽ được xây dựng theo quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, chiều rộng nền đường 32,25m. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả đầu tư, đơn vị chuẩn bị đầu tư kiến nghị phân kỳ đầu tư Dự án theo 2 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1, Dự án thành phần 1 sẽ xây dựng 2 làn xe, chiều rộng nền đường 13,75m; Dự án thành phần 2 và 3 sẽ xây dựng 4 làn xe cao tốc hạn chế, chiều rộng nền đường 17m.

Với phương án phân kỳ như trên, tổng mức đầu tư Dự án giai đoạn 1 (bao gồm lãi vay) là 47.435 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ huy động vốn chủ sở hữu và vốn vay để thực hiện đầu tư xây dựng dự án, thu hồi vốn thông qua thu phí và hỗ trợ của Nhà nước bằng tiền 50%.

Nếu công tác chuẩn bị đầu tư suôn sẻ, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng sẽ khởi công vào năm 2022, hoàn thành vào năm 2025.

Việc triển khai đầu tư xây dựng Dự án đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông, cải thiện an toàn giao thông trong khu vực Dự án, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trong khu vực.

Công trình còn tạo không gian mới làm động lực để phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp mới trong vùng, thúc đẩy sự phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long với khoảng cách giữa các tuyến 15km – 25km – 35km.

Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng tháp trung tâm tài chính tại huyện Đông Anh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đông Anh triển khai đầu tư xây dựng 1 tháp trung tâm tài chính.

Đó là một trong những nội dung của Kế hoạch số 202/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025” (gọi tắt là Chương trình số 03-CTr/TU) vừa được UBND Thành phố Hà Nội ban hành.

Theo đó, Kế hoạch được triển khai thực hiện đến các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, ban quản lý Dự án chuyên ngành thuộc Thành phố nhằm quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình số 03-CTr/TU và Chương trình số 14-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Đồng thời, xác định, xây dựng lộ trình thực hiện cho từng nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình số 03-CTr/TU…

Kế hoạch phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì triển khai các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, các huyện: Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng chủ trì, phối hợp cập nhật kết quả thực hiện của Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của thành phố về kết quả thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận đến năm 2025 đối với 5 huyện (Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng).

UBND quận Nam Từ Liêm, UBND hai huyện Đông Anh và Đan Phượng triển khai đầu tư xây dựng 2 – 3 khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh.

UBND các huyện: Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng chủ trì đầu tư xây dựng 20 tuyến đường giao thông hạ tầng khung tại các huyện thuộc đề án lên quận.

UBND các quận chủ trì triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu chỉnh trang hè, đường phố trên địa bàn 12 quận với 180 tuyến.

Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì hoàn thành Đề án cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố; triển khai cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D; triển khai cải tạo, xây dựng lại 2 – 3 khu chung cư cũ và chuẩn bị triển khai các khu còn lại; chỉnh trang 20 nhà biệt thự và 10 công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954.

Bên cạnh đó, trồng mới 500.000 cây xanh đô thị (trong tổng số 3,5 triệu cây xanh trồng mới toàn Thành phố); cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn; hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới; tiếp tục triển khai hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực tại 300 tuyến phố trong khu vực khu phố cũ; nâng tổng công suất khai thác của các nhà máy nước đạt 1,8 – 2 triệu mét khối/ngày – đêm; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%..

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội chủ trì hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa 60 – 62%.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận tải hành khách công công đạt 30 – 35%.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các quận hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 50 – 55%.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì hoàn thành xây dựng 2 – 3 siêu thị, trung tâm thương mại lớn; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đông Anh triển khai đầu tư xây dựng 1 tháp trung tâm tài chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai đầu tư xây dựng 1 – 2 khu outlet quy mô lớn.

Sở Công Thương Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đầu tư, cải tạo, xây dựng 20 chợ.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, thị xã Sơn Tây phát triển, mở rộng 3 – 5 khu vực thành không gian, tuyến phố đi bộ.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng Hà Nội (cơ quan Thường trực Chương trình số 03-CTr/TU) chủ trì tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình toàn khóa và hằng năm; kiểm tra kết quả thực hiện tại các địa phương, đơn vị…

Phê duyệt đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện khí lỏng LNG Bạc Liêu

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa Ban hành Quyết định 1715/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2021 về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy Điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu”.

Lãnh đạo Bạc Liêu trao giấy chứng nhận cho chủ đầu tư Dự án khí LNG Bạc liêu
Lãnh đạo Bạc Liêu trao giấy chứng nhận cho chủ đầu tư Dự án khí LNG Bạc liêu

Theo đó, phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy Điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu” của Công ty Delta Offshore Energy Pte. Ltd là chủ đầu tư dự án, thực hiện tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, đồng thời chủ dự án có trách nhiệm: niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật và nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án còn là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.

Đồng thời, chủ đầu tư phải đảm bảo các điều kiện có liên quan đến môi trường. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau: Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án và rà phá bom mìn theo quy định; thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

Thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật và tổ chức thi công phù hợp trong quá trình triển khai Dự án; thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ đất đá thải, các loại chất thải, phế liệu phát sinh trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án, bảo đảm các yêu cầu về môi trường và không ảnh hưởng xấu đến sinh kế, đa dạng sinh học, hệ sinh thái thủy sinh, chất lượng nước biển khu vực Dự án và lân cận.

Lắp đặt và vận hành hệ thống lấy và xả nước xả làm mát phù hợp, bảo đảm không gây ảnh hưởng xấu đến sinh kế, hệ sinh thái thủy sinh, chất lượng nước biển và việc sử dụng tài nguyên nước của các dự án khác xung quanh khu vực Dự án; giám sát tự động, liên tục các thông số theo quy định và thực hiện cam kết luôn bảo đảm nhiệt độ < 400C, thông số Clo dư < 0,2 mg/l của nước làm mát trước khi xả ra môi trường.

Tuân thủ các quy định hiện hành về cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hành lang bảo vệ nguồn nước, xả nước thải vào nguồn nước trong quá trình thực hiện Dự án.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý có chức năng và cộng đồng dân cư trong quá trình triển khai Dự án để thực hiện quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động, thực vật có giá trị trong khu vực Dự án và lân cận.

Được biết, Dự án có tổng diện tích 252,81 ha và nhiên liệu sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, công suất khoảng 3.200 MW (gồm 4 tổ máy với mỗi tổ có công suất khoảng 800 MW, trên diện tích 40 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD. Khi dự án này hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và góp phần quan trọng vào việc đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia.

Hé lộ kịch bản đầu tư 41 tuyến cao tốc quốc gia, với tổng vốn 735.340 tỷ đồng

Phần lớn các tuyến đường bộ cao tốc nằm trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được đầu tư trong vòng 10 năm tới.

“Một trong những tư duy quan trọng nhất trong Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ – TTg (Quy hoạch 1454) chính là việc xác định đường bộ là phương thức linh hoạt, hiệu quả đối với cự ly ngắn và trung bình (dưới 300 km), hỗ trợ gom, giải tỏa hàng hóa, hành khách cho các phương thức vận tải khác”, một lãnh đạo Vụ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Giao thông – Vận tải đánh giá.

Phối cảnh một đoạn đường vành đai 4 Tp.Hà Nội.
Phối cảnh một đoạn đường vành đai 4 Tp.Hà Nội.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính linh hoạt, tính mở  và sự chủ động trong đầu tư, Quy hoạch số 1454 cho phép có thể điều chỉnh tiến độ đầu tư các tuyến đường nếu các địa phương nhận thấy nhu cầu cần thiết đầu tư sớm hơn và có thể thu xếp nguồn lực để triển khai thực hiện. Các địa phương có nhu cầu mở rộng quốc lộ đi qua địa bàn đã được quy hoạch đô thị cũng sẽ được quyền phối hợp nguồn vốn theo hướng trung ương đầu tư phần quy mô theo quy hoạch, địa phương đầu tư phần mở rộng…

Đặc biệt, Quy hoạch số 1454 đã lên danh mục 41 tuyến đường bộ cao tốc, với tổng chiều dài 9.014 km, trong đó ưu tiên đưa vào danh mục đầu tư trong giai đoạn 2021-2030 các tuyến cao tốc có năng lực thông hành lớn để hình thành mạng cao tốc kết nối liên vùng và là xương sống của hệ thống đường bộ quốc gia.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, một số tuyến cao tốc khu vực Nam Bộ, Miền Trung – Tây Nguyên, miền núi phía Bắc và các tuyến vành đai đô thị tại Hà Nội, TP.HCM.

Danh mục 41 tuyến cao tốc được đề cập tại Quyết định số 1354 gồm:

– Trục dọc Bắc – Nam gồm 2 tuyến:

+ Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, chiều dài khoảng 2.063 km, quy mô từ 4 đến 10 làn xe gồm 32 phân đoạn.

+ Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây từ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chiều dài khoảng 1.205 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe, gồm 26 phân đoạn. 

– Khu vực phía Bắc, gồm 14 tuyến, chiều dài khoảng 2.305 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe.

– Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, gồm 10 tuyến, chiều dài khoảng 1.431 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe.

– Khu vực phía Nam, gồm 10 tuyến, chiều dài khoảng 1.290 km, quy mô từ 4 đến 10 làn xe.

– Vành đai đô thị Hà Nội, gồm 3 tuyến, chiều dài khoảng 429 km (không bao gồm các đoạn đi trùng các tuyến cao tốc khác), quy mô 6 làn xe. 

– Vành đai đô thị  TP.HCM, gồm 2 tuyến, chiều dài khoảng 291 km, quy mô 8 làn xe.

Trong số này, có khoảng 70% đoạn tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 3.100 km sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2030. Tổng vốn đầu tư hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc trong 10 năm tới là 735.340 tỷ đồng.

Hiện tại, Bộ Giao thông – Vận tải cũng đã đề xuất Danh mục Dự án quan trọng quốc gia và Dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 được xác định theo khả năng bố trí nguồn lực cho ngành GTVT/tổng GDP; khả năng huy động nguồn vốn; ưu tiên đầu tư các hành lang vận tải chính, kết nối liên vùng, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm có đóng góp GDP lớn; từng bước nâng cao tỷ trọng đầu tư cho các vùng còn khókhăn, có tỷ lệ đầu tư so với dân số thấp như Tây Nguyên, Tây Bắc, vùng ĐBSCL.

Danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 gồm 25 công trình, gồm 4 đoạn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông; vành đai 3 TP.HCM; vành đai 4 Hà Nội; cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng – Trần Đề; An Hữu – Cao Lãnh; Chơn Thành – Đức Hòa; Mỹ An – Cao Lãnh; Cao Lãnh – Lộ Tẻ – Rạch Sỏi; Buôn Ma Thuột – Vân Phong; Biên Hòa – Vũng Tàu; TP.HCM – Mộc Bài; TP.HCM – Chơn Thành; Dầu Giây – Tân Phú – Bảo Lộc; cửa khẩu Hữu Nghị – Lạng Sơn; Chợ Mới – Bắc Cạn; nối Tp. Hà Giang với cao tốc Nội Bài – Lào Cai; Hòa Bình – Mộc Châu; Đồng Đăng – Trà Lĩnh; vành đai 4 TP.HCM; vành đai 5 Hà Nội; Bảo Lộc – Liên Khương; Vinh – Thanh Thủy; Mộc Châu – Sơn La; Phú Thọ – Chợ Bến và Hà Tiên – Rạch Giá.

Bộ GTVT xác định sẽ ưu tiên nguồn vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức PPP với vai trò là vốn mồi, đầu tư các dự án không thút hút được nguồn vốn ngoài ngân sách, các dự án ở các vùng khó khăn.

Bên cạnh các nguồn vốn truyền thống như: PPP, ODA, ngân sách, Bộ Giao thông – Vận tải kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài sản kết cấu hạ tầng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua hình thức nhượng quyền khai thác; các địa phương nghiên cứu, triển khai quy hoạch chi tiết và cơ chế thu từ khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường bộ để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ.

“Trong giai đoạn trước mắt, các cấp có thẩm quyền cần ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng được đầu tư, khai thác các dịch vụ liên quan đến phạm vi của dự án và được vay vốn từ nguồn vốn tín dụng dài hạn, lãi suất ưu đãi cho đầu tư phát triển”, Bộ Giao thông – Vận tải đề xuất.