Hết mình vì sự phát triển của đất nước 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, song Quốc hội đã làm hết sức mình, thể hiện sự tận tâm, tận lực trong phụng sự đất nước khi hoàn thành tốt mọi nội dung đề ra trong chương trình. Nhấn mạnh điều này, tại Phiên họp thứ 55, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng khẳng định, thành công của kỳ họp tiếp tục thể hiện sự lãnh đạo kịp thời của Đảng; sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan và sự đoàn kết, đồng lòng, tích cực, chủ động, tâm huyết của các đại biểu Quốc hội.

Để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp

Kỳ họp thứ Mười một đã rất thành công từ cách thức tiến hành kỳ họp đến việc hoàn thành tất cả nội dung trong chương trình làm việc. Đó là nhận định chung của không chỉ các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà cả các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Bởi lẽ, báo cáo tổng kết kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được xây dựng trên cơ sở kết quả thực tế của kỳ họp, tổng hợp ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cũng như đánh giá của cử tri, Nhân dân cả nước. Đây là căn cứ rất quan trọng để đánh giá kết quả kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Mười một đã để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong lòng cử tri và Nhân dân cả nước. Đây là kỳ họp liên quan đến kiện toàn nhân sự nên không chỉ Nhân dân trong nước, mà dư luận khu vực và thế giới cũng rất quan tâm. Sau khi Quốc hội kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao, Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nhận được rất nhiều điện, thư chúc mừng của lãnh đạo các nước.
Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao. Theo báo cáo tổng kết, các nhân sự được bầu hoặc phê chuẩn có cơ cấu hợp lý, là những người có năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác, có tư duy đổi mới; đồng thời, bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển. Các đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, dân chủ, khách quan, sáng suốt lựa chọn những người thực sự xứng đáng đảm nhận các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước.

Báo cáo tổng kết nêu rõ, sau khi được bầu, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp. Quốc hội tin tưởng các nhà lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tiếp tục đưa đất nước đạt được những thành tựu mới, quan trọng trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

<img alt=" Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên họp Ảnh: H. Long" src="” width=”850px” />
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên họp
Ảnh: H. Long

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá, thời gian bố trí cho công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Mười một là hợp lý, công tác nhân sự được chuẩn bị rất tốt cho nên không có những ý kiến cần phải giải trình liên quan đến công tác nhân sự. “5 năm trước, đến buổi trưa Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn còn ngồi họp để giải trình về trường hợp này, về trường hợp kia…”. Nhắc lại kỷ niệm này, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội khẳng định, việc bố trí thời gian hợp lý cho công tác nhân sự, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản cho nội dung này là kinh nghiệm tốt cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. 

Linh động, sáng tạo trong điều hành

Tuy là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ nhưng Quốc hội vẫn dành thời gian thỏa đáng để làm tốt công tác xây dựng pháp luật. Cụ thể, tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội. Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết thêm, thời gian để thực hiện tất cả công việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, rà soát văn bản, bảo đảm kỹ thuật lập pháp để trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực đối với dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) nhanh kỷ lục – chưa đến một tuần. Đây cũng là một kinh nghiệm rất tốt về sự hợp tác rất chặt chẽ, hiệu quả giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội với Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan, cũng như sự chuẩn bị không phải ngay trong kỳ họp mà là cả quá trình trước kỳ họp.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng, đánh giá sâu sắc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của các cơ quan; có nghị quyết yêu cầu tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan ngày càng tốt hơn, theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật, đáp ứng ngày càng cao hơn yêu cầu của cử tri và nhân dân cả nước cũng như của thực tiễn.

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu rõ, chương trình kỳ họp được xây dựng chặt chẽ, bảo đảm thực hiện đúng quy định. Công tác điều hành khoa học, linh hoạt, bảo đảm liên tục, ổn định, thông suốt, chặt chẽ, hiệu quả, góp phần tạo được sự đồng thuận cao trong việc quyết định các nội dung kỳ họp. Công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực, chính xác. Việc tiếp thu, giải trình được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, thuyết phục, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Việc gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội bảo đảm sự thận trọng, phù hợp với từng nội dung cụ thể.

Các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội hoạt động tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra, đóng góp tích cực, có chất lượng vào việc hoàn thành các nội dung của kỳ họp. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai tốt, hình thức đa dạng, phong phú, nhanh chóng, kịp thời, có định hướng rõ ràng, phản ánh, chuyển tải đầy đủ diễn biến kỳ họp. Nhiều phiên họp quan trọng được phát thanh, truyền hình trực tiếp, đặc biệt là Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Điều này đã thể hiện sự công khai, minh bạch thông tin đến cử tri và Nhân dân… 

Theo đánh giá của các đại biểu Quốc hội và cử tri, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội Khóa XIV không tham gia tái cử tiếp tục làm việc hết mình, tận tâm, tận lực tại Kỳ họp thứ Mười một vừa qua. Mặc dù tại kỳ họp này có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhưng công tác điều hành các phiên họp vẫn được thực hiện bài bản, khoa học, hợp lý, sát với thực tiễn và tạo được không khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi trong kỳ họp.

Thành công của kỳ họp tiếp tục thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự linh động, sáng tạo trong điều hành, chỉ đạo của chủ tọa kỳ họp từ phiên khai mạc đến phiên bế mạc; sự phối hợp hiệu quả giữa Chủ tịch Nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan như Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ… Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, đội ngũ cán bộ của Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban, các cơ quan hữu quan đã thể hiện tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm với công việc, sự chu đáo trong ứng xử, giao tiếp và xử lý các tình huống…