Hiệp hội Ngân hàng VN đề nghị không tăng lãi suất cho vay
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo VNBA, ngoài điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện các giải pháp đồng bộ khác nhằm tiếp tục thu hút tiền về; giữ ổn định các mức lãi suất cơ bản của đồng Việt Nam. VNBA đề nghị các ngân hàng hội viên chủ động rà soát, cân đối các nguồn vốn để có kế hoạch huy động vốn, chuẩn bị tốt các nguồn vốn nhằm đáp ứng kịp thời đầu tư vốn cho các nhu cầu tăng trưởng, nhu cầu tiêu dùng thiết yếu có khả năng trả nợ của xã hội.

Nguồn: Báo Sài Gòn Giải phóng