Hỗ trợ 100% kinh phí xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải đảo
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Chương trình XTTM quốc gia là chương trình được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển xuất khẩu; thị trường trong nước; và thương mại miền núi, biên giới và hải đảo, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội theo từng thời kỳ đã được Chính phủ phê duyệt.

Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình bao gồm: các tổ chức XTTM Chính phủ, phi Chính phủ, tổng công ty ngành hàng (trong trường hợp ngành hàng không có Hiệp hội) có đề án XTTM đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu và được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức XTTM Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. Các đơn vị này được hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện theo quy định và chịu trách nhiệm nâng cao hiệu quả các đề án XTTM mà đơn vị tham gia.

Hỗ trợ 50-100% kinh phí XTTM

Quyết định quy định cụ thể các nội dung của Chương trình XTTM quốc gia (bao gồm Chương trình XTTM định hướng xuất khẩu; Chương trình XTTM thị trường trong nước và Chương trình XTTM miền núi, biên giới và hải đảo) cũng như quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nội dung Chương trình.

Theo đó, mức hỗ trợ 100% sẽ được áp dụng đối với tất cả các nội dung Chương trình XTTM miền núi, biên giới và hải đảo (như: Phát triển hệ thống phân phối hàng Việt từ khu vực sản xuất đến miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là nông sản cho miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa…).

Mức hỗ trợ này còn được áp dụng đối với các hoạt động khác như: Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài; tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam; điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước, xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ…

Mức hỗ trợ 70% áp dụng đối với các hoạt động như: Thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu các thị trường xuất khẩu trọng điểm theo các ngành hàng; tuyên truyền xuất khẩu; thực hiện các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các khu công nghiệp, khu đô thị…

Các hoạt động như tổ chức các hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; tổ chức các sự kiện XTTM thị trường trong nước tổng hợp (tháng khuyến mại, tuần “hàng Việt Nam”, chương trình “hàng Việt”) sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí.

Theo CP.vn