Hỗ trợ DN xây dựng thương hiệu sản phẩm nông, lâm, thủy
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Quy hoạch nêu ra một số các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện các mục tiêu, bao gồm: Nhà nước hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu chủ lực; phát triển mở rộng thị trường nội địa, nhất là các khu du lịch, đô thị và khu dân cư lớn. Ưu tiên làm đường ở các vùng cao, miền núi; mở mang giao thông lên các vùng gò đồi nhằm tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp, đô thị.

Ngoài ra, Nhà nước cũng tạo điều kiện và hỗ trợ các xã xây dựng, đầu tư phát triển hệ thống các chợ đầu mối, tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia đình mở rộng quy mô trang trại, hỗ trợ hộ nghèo xóa nghèo và từng bước làm giàu…

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM