Hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cùng với hình thức tái cấp vốn, NHNN cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn thông qua nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện hằng ngày.
Việc xem xét, quyết định tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm sẽ thực hiện kịp thời, trên cơ sở đề nghị của ngân hàng thương mại, điều kiện cung – cầu vốn thực tế và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, cơ chế tái cấp vốn hiện hành.
Với thông điệp từ NHNN, thị trường ngân hàng trong thời gian tới dự kiến sẽ bớt căng thẳng về cung – cầu vốn, giảm bớt các nhân tố thúc đẩy lãi suất tăng cao.
Trước đó, các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng đã biểu quyết tiếp tục duy trì trần lãi suất huy động VND thỏa thuận ở mức 11%/năm.
Nguồn: Báo Nhân dân