Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia: Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật KH&CN sửa đổi
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

(GS Nguyễn Văn Hiệu, PGS Vũ Cao Đàm) đã góp ý cho Dự thảo Luật KH&CN sửa đổi để hoàn thiện hơn những nội dung của Luật cũng như phù hợp hơn với những ý tưởng đổi mới trong KH&CN và tình hình thực tiễn. Ý kiến đóng góp của các đại biểu tập trung vào 3 nội dung sau: 1) Về kế hoạch KH&CN hàng năm và 5 năm: xuất phát từ thực tế còn nhiều bất cập do việc lập kế hoạch KH&CN phải thực hiện trước 1,5 năm mới được cấp kinh phí, các nhà quản lý và giới KH&CN mong muốn Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ KH&CN được chủ động phê duyệt kế hoạch KH&CN hàng năm và 5 năm (căn cứ vào Chiến lược, kế hoạch phát triển KH&CN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); 2) Về cơ chế tài chính: các nhà khoa học cho rằng, Luật nên có những điều khoản hỗ trợ cho cơ chế tài chính KH&CN, bổ sung một số nội dung chi và điều chỉnh định mức chi đã lạc hậu so với thực tiễn hiện nay, đặc biệt là từng bước chuyển việc cấp phát tài chính sang cơ chế Quỹ, thông qua các Quỹ: Phát triển KH&CN quốc gia, Đổi mới công nghệ quốc gia, Đầu tư mạo hiểm…; 3) Về chính sách đối với cán bộ KH&CN, đặc biệt là chính sách đãi ngộ, trọng dụng cán bộ KH&CN: các đại biểu đề xuất việc thực hiện thí điểm chính sách đãi ngộ, trọng dụng đối với những người đứng đầu những chương trình, dự án KH&CN trọng điểm quốc gia, những nhà khoa học trẻ xuất sắc, có đóng góp lớn cho KH&CN…

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Ban soạn thảo Dự thảo Luật tiếp thu, hoàn chỉnh, để trình Lãnh đạo Bộ KH&CN báo cáo Chính phủ trong phiên họp sắp tới. Dự kiến, tháng 5.2013, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật KH&CN sửa đổi.

Tin và ảnh: HG
NGUỒN:
TẠP CHÍ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC