Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2012
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 87, người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại Khoản 1 (tức là nam nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi; nữ nghỉ khi đủ 55 tuổi). Người lao động có trình độ chuyên mô kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định tại Khoản 1. Đây là những quy định mới, liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là BHXH, chính vì thế nhiều đại biểu cho rằng cần tiếp tục có những đánh giá, nghiên cứu sâu về tác động của pháp luật đến với các đối tượng, không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà cả đối với cá nhân, tổ chức sử dụng lao động. Bên cạnh việc đánh giá tác động của văn bản nhằm có được sự thống nhất trong việc ban hành nghị định hướng dẫn thi hành cần có những nghiên cứu về vấn đề bình đẳng giới.

Theo điều tra của Viện Nghiên cứu khoa học và xã hội, Bộ LĐ, TB và XH có gần 41% phụ nữ vẫn tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu, điều đó đồng nghĩa với việc xã hội rất cần đến kiến thức, kinh nghiệm và sức lao động của phụ nữ sau 55 tuổi.   

Phùng Hương
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân