Hội thảo lấy ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Luật Du lịch của nước ta được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2006 gồm 11 chương, 88 điều với nhiều điểm mới đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho du lịch Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật 6 năm qua đã bộc lộ một số bất cập, không còn phù hợp với hoạt động thực tiễn hoặc một số vấn đề chưa được đề cập cần phải được chỉnh sửa, bổ sung. Hội thảo đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi Luật Du lịch nằm trong khuôn khổ của Dự án ESRT nhằm giúp Tổng cục Du lịch hoàn thiện khung pháp lý về du lịch.
 
Nội dung bảo vệ quyền lợi của khách du lịch, kể cả khách quốc tế và khách nội địa là vấn đề bức thiết, thu hút nhiều ý kiến đóng góp. Các đại biểu đều nhất trí cho rằng khách du lịch là đối tượng trọng tâm của ngành kinh tế du lịch, mọi hoạt động, chiến lược của ngành cần phải hướng vào du khách. Luật Du lịch của Việt Nam hiện nay có đề cập tới khách du lịch tại Chương V lại chưa nêu được điều này. Thực trạng du lịch ở nước ta cho thấy khách du lịch vẫn phải chịu tình trạng chặt chém, bắt chẹt, lừa gạt, móc túi, đối xử thô bạo, thiếu văn hóa… nhất là vào mùa cao điểm du lịch. Điều này không chỉ xảy ra với khách nội địa mà còn cả với khách quốc tế, khi có sự cố xảy ra du khách cũng không biết kêu ai, không biết cơ quan nào đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng.
 
Do đó, Luật Du lịch cần bổ sung điều khoản về cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ khách du lịch. Việc này là cần thiết, nhất là tại các điểm đến thu hút đông khách, các khu du lịch trọng điểm để kịp thời giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của du khách. Điều này sẽ dẫn đến việc cần phải có một lực lượng nhất định hỗ trợ, bảo vệ du khách.

Có ý kiến cho rằng ngành du lịch không nhất thiết phải thành lập riêng lực lượng cảnh sát du lịch mà có thể huy động sự hỗ trợ từ phía cảnh sát 113 hoặc cảnh sát địa phương nhưng nhất thiết phải có người đứng ra chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi du khách khi có sự cố. Luật Du lịch cũng cần xem xét đến việc bảo vệ quyền lợi khách hàng trong trường hợp các công ty lữ hành đột ngột giải thể, phá sản…

Ngọc Anh