Hội thảo quốc gia: Luật pháp, chính sách và thể chế về tiết kiệm và hiệu quả năng lượng – Thực trạng và giải pháp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đặc biệt, Hội thảo đã dành nhiều thời gian để góp ý cho dự thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Dự thảo Luật gồm 10 chương với 49 điều, trong đó quy định về các vấn đề quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ sở sản xuất; các toà nhà; giao thông vận tải; sinh hoạt; các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng… Góp ý cho dự thảo Luật, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến: Nên quy định rõ trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả phải thuộc về người trực tiếp sử dụng; quy định cụ thể tiêu chuẩn về sử dụng năng lượng như thế nào thì gọi là cao; bổ sung thêm nội dung về an toàn năng lượng, trong đó quy định rõ những cơ sở có quy mô như thế nào mới phải nộp báo cáo về sử dụng năng lượng và kiểm toán năng lượng. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm chương về Phòng ngừa, ứng phó sự cố về năng lượng và hợp tác quốc tế về phát triển năng lượng… Việc ban hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là rất cần thiết, nhằm tạo nền tảng pháp lý chính thức cho hoạt động tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường.

Theo Tạp chí Hoạt động khoa học