Hội thảo về Luật bảo tồn và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tham dự Hội thảo có đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng TKNL (Bộ Công Thương), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), các Bộ, ban, ngành, các tổ chức trong nước và quốc tế hiện đang quan tâm đến vấn đề TKNL tại Việt Nam như: UNIDO, UNDP, JICA, World Bank….Bên cạnh đó còn có sự tham gia của nhiều cán bộ thuộc các Sở Công nghiệp địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí… 

Tại Hội thảo, ông Lê Dương Quang – Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đòi hỏi sự nỗ lực chung của toàn xã hội, thông qua khung pháp lý về tiết kiệm năng lượng, các mối quan hệ giữa lợi ích và nghĩa vụ của toàn xã hội. Điều đó đã thêm một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm đưa Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống.

Các chuyên gia tư vấn của ADB cũng đã giới thiệu kinh nghiệm cụ thể của một số nước trên thế giới cũng như trong khu vực trong quá trình thực thi các quy định về sử dụng năng lượng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… 

Dự thảo Luật với 9 chương, 41 điều được soạn thảo với tính chất luật khung quy định chặt chẽ, rõ ràng các điều khoản nhưng không quá cụ thể mà sẽ chỉ dừng ở mức chi tiết cần thiết để tăng tính thực thi, tránh sai lệch trong bước hướng dẫn thi hành và giảm thiểu được các điều cần hướng dẫn bằng các văn bản dưới luật.  

Các đại biểu tham dự cũng đã trình bày ý kiến đối với từng chương, điều của dự thảo luật, theo kinh nghiệm tham gia vào nhiều quá trình soạn thảo luật về TKNL, Ông Nigel Lucas (ADB) cho biết hình thành một bộ luật không phải một việc làm đơn giản cũng không thể tiến hành trong một thời gian ngắn vì cần sự phối hợp chặt chẽ, sự nỗ lực của nhiều cơ quan, ban ngành.

Nguồn: Bộ Công thương