Hơn 4.000 tỷ đồng cho Dự án Phát triển tổng hợp -Tiểu dự án Quảng Nam
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dự án Phát triển tổng hợp-Tiểu dự án Quảng Nam nhằm tăng cường tiếp cận cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thích ứng bền vững; nâng cao năng lực của tỉnh Quảng Nam trong công tác lập các kế hoạch và thực hiện kế hoạch thông qua thiết lập hệ thống hỗ trợ thông minh có tính đến yếu tố thích ứng và quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký tờ trình số 692/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất dự án Phát triển tổng hợp -Tiểu dự án Quảng Nam.

Đề xuất dựa trên căn cứ Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, với mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước… Trong đó, quy hoạch chú trọng phát triển kinh tế ven biển vùng Đông, nâng cao vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển du lịch-dịch vụ.

Trong Đề xuất Dự án, tuyến ven biển Quảng Nam được ưu tiên quy hoạch đầu tư góp phần phát triển vùng Đông Quảng Nam
Trong Đề xuất dự án, tuyến ven biển Quảng Nam được ưu tiên quy hoạch đầu tư góp phần phát triển vùng Đông Quảng Nam. Ảnh: Hà Minh

Cũng theo tờ trình thì tổng thể vùng Đông dự án đã được WB hỗ trợ nguồn vốn, nghiên cứu, khảo sát xây dựng và UBND tỉnh Quảng Nam đã lập đề xuất gửi các Bộ Kế hoạch-Đầu tư; Tài chính.

Mục tiêu cụ thể của dự án, theo Tờ trình là tăng cường kết nối, loại bỏ các trở ngại về cơ sở hạ tầng của các khu kinh tế ven biển; cải tạo hệ thống giao thông thủy nội địa, kết hợp phòng chống ngập lụt và tiêu thoát lũ khu vực sông Trường Giang; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính của tỉnh và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư công; thúc đẩy kinh tế du lịch…

Quy mô đầu tư bao gồm: Hợp phần 1, xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng (bao gồm dự án thành phần 1 xây dựng tuyến ven biển Quảng Nam kết nối hạ tầng giao thông hiện có của vùng Đông với QL1A, cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi); Dự án thành phần 2 nạo vét sông Trường Giang thông tuyến cửa Đại đến cửa Lở, phát triển du lịch từ Hội An đến vịnh An Hòa…

Khi đó, cầu Cửa Đại nối từ Hội An băng qua Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành sẽ phát huy tối đa công năng trong vai trò kết nối tuyến ven biển, các Khu du lịch, nghỉ dưỡng và khu kinh tế ven biển
Khi đó, cầu Cửa Đại nối từ Hội An băng qua Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành sẽ phát huy tối đa công năng trong vai trò kết nối tuyến ven biển, các Khu du lịch, nghỉ dưỡng và Khu kinh tế ven biển. Ảnh: Hà Minh

Hợp phần 2 Thiết lập hệ thống quản lý thông minh số tích hợp (thiết lập hệ thống chính quyền điện tử; xây dựng đô thị thông minh Hội An…

Tổng mức đầu tư dự kiến 177,73 triệu USD tương đương 4.106 tỉ đồng theo cơ cấu: Vốn vay nước ngoài, vốn tài trợ WB, vốn vay WB và vốn đối ứng trong nước.

Cũng theo nội dung Tờ trình thì Đề xuất dự án đã được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dâ để xin ý kiến bổ sung hoàn thiện dự án.