Hướng dẫn kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, trường hợp DN đăng ký thực hiện hợp đồng gia công, nhập sản xuất xuất khẩu tại chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, việc nhập khẩu nguyên vật liệu, xuất khẩu sản phẩm được thực hiện tại cửa khẩu khác với đơn vị Hải quan quản lý thì chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu theo đề nghị của chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

Ví dụ, DN đăng ký thực hiện hợp đồng gia công, nhập sản xuất xuất khẩu tại chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Thừa Thiên Huế, nhập khẩu nguyên vật liệu, xuất khẩu sản phẩm qua các cửa khẩu thuộc Cục Hải quan TP.HCM thì chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan TP.HCM thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.

Trường hợp DN đăng ký thực hiện hợp đồng đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công thuộc Cục Hải quan TP.HCM, nguyên vật liệu được thu mua tại các tỉnh phía Bắc sau đó xuất khẩu ra nước ngoài tại cảng Hải Phòng và nhập khẩu sản phẩm về Việt Nam qua cảng Hải Phòng thì chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu theo đề nghị của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thuộc Cục Hải quan TP.HCM.

Theo Báo Hải Quan