Khai mạc phiên họp thứ 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII: Đề nghị xem xét, thông qua dự án Luật Thủ đô trong năm 2012
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của QH đánh giá: Một trong những nét nổi bật về thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 2009 là hướng mạnh mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo người nghèo, các đối tượng chính sách và những vùng khó khăn. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng nhận thấy một số tồn tại lớn về quyết toán NSNN; thực tế nhiều khoản thu, chi có sự khác biệt đáng kể so với dự toán, nợ đọng thuế còn lớn… Số nợ khó thu và nợ chờ xử lý tăng cao hơn so với năm trước là 1.620 tỷ đồng tính đến ngày 31-12-2009. Nợ thuế xuất nhập khẩu quá hạn do ngành hải quan quản lý đến ngày 31-12-2009 là 5.378 tỷ đồng. Các ý kiến của ủy viên UBTVQH cho rằng, những khiếm khuyết trong thu, chi NSNN mà Ủy ban Tài chính và Ngân sách và cả Kiểm toán Nhà nước nêu ra cho thấy đây là thực trạng đã kéo dài nhiều năm, Chính phủ cần có những giải pháp khắc phục dứt điểm, không để lặp lại trong nhiệm kỳ QH khóa tới.

Chiều qua, UBTVQH đã dành thời gian thảo luận, cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 và dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã trình bày tờ trình về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012. Theo đó, trong năm 2011, Chính phủ được giao chủ trì soạn thảo 29 dự án, gồm 22 dự án thuộc chương trình chính thức (có 8 dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, 13 dự án trình mới năm 2011 và 1 dự án luật chuyển từ chương trình năm 2009 sang) và 7 dự án thuộc chương trình chuẩn bị.

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, Chính phủ đề nghị gồm 52 dự án (47 dự án luật, 5 dự án pháp lệnh), trong đó có 22 dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa XII chuyển sang, trong đó có 15/22 dự án thuộc chương trình năm 2011. Chính phủ cũng đề nghị UBTVQH cho ý kiến về việc đưa dự án Luật Thủ đô vào chương trình năm 2012 để trình QH cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4 QH khóa XIII. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền cho rằng “thời gian đã chín muồi”, QH hoàn toàn có quyền ban hành những đặc thù cho Hà Nội. Tuy nhiên, cần có sự liên kết, trao đổi và thẩm tra kỹ lưỡng chặt chẽ giữa các bộ, ngành về chính sách kinh tế, trong đó nên tính tới yếu tố đặc thù. Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho rằng, dự án luật đã đi qua một chặng đường rất dài và việc Chính phủ chuẩn bị, đưa vào chương trình năm 2012 là hoàn toàn hợp lý.

Kết luận phiên họp chiều qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngay tại kỳ họp thứ nhất, QH cần có nghị quyết về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi. Chủ tịch QH nhấn mạnh, trong 5-10 năm tới, phải tập trung đột phá vào thể chế kinh tế thị trường, tạo động lực, nguồn lực phát triển KT-XH, kiện toàn bộ máy nhà nước, do đó phải có chương trình xây dựng luật, pháp lệnh phù hợp, tăng định hướng chỉ đạo, chứ không làm theo kiểu dàn trải.

Hôm nay (30-6), UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về việc thành lập Viện Kiểm sát Quân sự Thủ đô và dự kiến thông qua Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

An Trân  Nguồn: Báo Hà Nội mới điện tử