Khai trương Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử eCoSys
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (eCoSys) được triển khai nhằm thực hiện Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa và Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010. eCoSys là một trong những dịch vụ công đầu tiên trong lĩnh vực thương mại được Bộ Công Thương cung cấp trực tuyến qua mạng Internet. Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh đã chủ trì bấm nút chính thức khai trương Hệ thống.

Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh chủ trì bấm nút chính thức khai trương Hệ thống

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh đã nhấn mạnh việc triển khai Hệ thống eCoSys là xu hướng tất yếu mang lại hiệu quả thiết thực cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, Hệ thống eCoSys góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, phục vụ tốt cho công tác thống kê xuất khẩu, qua đó phục vụ công tác quản lý nhà nước về thương mại. Đối với doanh nghiệp, eCoSys giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực cũng như giảm bớt các thủ tục không cần thiết để có chứng nhận xuất xứ cho hàng hoá xuất khẩu.

Thứ trưởng đã yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Công Thương coi đây là nhiệm vụ quan trọng cần đẩy mạnh trong thời gian tới; các doanh nghiệp cần tích cực ứng dụng và thường xuyên phản ánh về Bộ Công Thương để không ngừng nâng cao chất lượng của Hệ thống. Bộ sẽ ưu tiên việc cấp C/O điện tử. Thời gian tới, trong khuôn khổ thực hiện các Hiệp định Khu vực thương mại tự do (FTA), Bộ sẽ thống nhất với các đối tác để trao đổi dữ liệu C/O điện tử giữa các thành viên.

VIB