Khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với hiện tượng biến đổi khí hậu 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
“Biến đổi khí hậu trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp là hiện tượng mới phát sinh. Thực tế này đòi hỏi khu vực ASEAN cần hợp tác và thiết lập mạng lưới trao đổi thông tin khoa học liên quan, chia sẻ dữ liệu giữa các quốc gia thành viên, thậm chí hình thành một số trung tâm cảnh báo. Với quan điểm này, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đề xuất hình thành trung tâm dữ liệu để tổng hợp, cập nhật số liệu”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường NGUYỄN TUẤN ANH, thành viên Đoàn ĐBQH Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA – 42 cho biết.

Tác dụng kép cho nền kinh tế

– Nghị quyết về tăng cường hợp tác và đẩy mạnh kỹ thuật số bao trùm để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu là một trong 25 nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng AIPA – 42. Với nghị quyết này, Đoàn Việt Nam đã có đóng góp cụ thể gì, thưa ông?

<img alt="" src="” width=”850px” />
Ảnh: Hồ Long

– Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đang ngày càng nghiêm trọng, ASEAN là khu vực kinh tế năng động, nhưng với hơn 600 triệu dân sống dọc theo các khu vực ven biển, chịu ảnh hưởng rất nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tác động rất lớn đến mọi hoạt động kinh tế – xã hội của người dân khu vực. Do vậy, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Nghị viện các nước thành viên AIPA chia sẻ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng ngày càng dễ bị tổn thương và các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu đối với khu vực cũng như toàn cầu.

Tham gia thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Xã hội, Đoàn Việt Nam hoan nghênh các quốc gia thành viên đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật số, chuyển đổi số mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội; đề cao vai trò của kỹ thuật số và ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư trong phát triển kinh tế – xã hội và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; khuyến khích sự hợp tác trong ASEAN về vấn đề này. Qua đó, tạo ra tác dụng kép cho nền kinh tế, vừa cắt giảm khí thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa trợ giúp các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư.

Đoàn Việt Nam cũng đề xuất về việc thiết lập một trung tâm dữ liệu khu vực để điều phối việc chia sẻ thông tin giữa các quốc gia thành viên ASEAN với mối liên kết chặt chẽ hướng tới quản lý rủi ro thiên tai. Trung tâm này cũng có thể được thiết lập để thực hiện các đánh giá khí hậu, giới thiệu trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ giám sát và công cụ theo dõi, tạo lập bản đồ nguy cơ trực tuyến và hệ thống cảnh báo sớm, cũng như hệ thống kiểm kê phát thải khí nhà kính trực tuyến theo thời gian thực.

Những vấn đề Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đề xuất đã được ghi nhận và thể hiện trong nghị quyết được Đại hội đồng AIPA – 42 thông qua.

– Thưa ông, lý do nào đã thúc đẩy Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đề xuất việc thiết lập một trung tâm dữ liệu khu vực để điều phối việc chia sẻ thông tin giữa các quốc gia thành viên ASEAN?

– Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, nhất là trong những năm gần đây, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu trong bối cảnh dịch bệnh có diễn biến phức tạp đến nay mới phát sinh, đòi hỏi phải có giải pháp hữu hiệu hơn, trong đó chú ý xây dựng giải pháp hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của cả dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Để thực hiện yêu cầu này, ASEAN cần hợp tác và thiết lập mạng lưới trao đổi thông tin khoa học về khí hậu, nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu giữa các quốc gia thành viên, thậm chí hình thành một số trung tâm cảnh báo.

 Với tư duy này, Đoàn Việt Nam đã đưa ra đề xuất hình thành trung tâm dữ liệu để tổng hợp, cập nhật số liệu, tạo cơ sở tiến hành các hoạt động nghiên cứu, điều tra, cũng như phân tích tình hình. Trung tâm dữ liệu khu vực cũng sẽ giúp điều phối việc chia sẻ thông tin giữa các quốc gia thành viên ASEAN với mối liên kết chặt chẽ nhằm hướng tới quản lý rủi ro thiên tai.

Thúc đẩy các quốc gia nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu 

– Nghị quyết này có ý nghĩa như thế nào đến việc thực hiện mục tiêu giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong thời gian tới, thưa ông?

– Việc ban hành nghị quyết này một lần nữa tái khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Nghị viện các nước thành viên AIPA trước những thách thức của biến đổi khí hậu. Khẳng định sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu trong ASEAN, ghi nhận cam kết những sáng kiến về hợp tác nghị viện khu vực nhằm tăng cường nỗ lực giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu trong khu vực.

Nghị quyết cũng sẽ giúp thúc đẩy các quốc gia thành viên ASEAN tìm hiểu, kích hoạt và tăng cường nguồn tài chính cho biến đổi khí hậu và các cơ hội cho hỗ trợ kỹ thuật; nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ lẫn nhau tạo điều kiện cho các hành động chống biến đổi khí hậu hướng tới khả năng chống chịu và thích ứng. Nghị quyết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kỹ thuật số bao trùm trong ứng phó với biến đổi khí hậu, vì công nghệ và đổi mới sẽ là chìa khóa cải thiện việc áp dụng các công nghệ xanh và giảm phát thải khí nhà kính.

– Cùng với nội dung về hợp tác giữa các nước để thực hiện phòng, chống biến đổi khí hậu, ông đánh giá như thế nào về sự tham gia của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam vào các nội dung khác tại AIPA lần này?

– Tại Đại hội đồng AIPA 42, các thành viên của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đều tham gia rất tích cực, đặc biệt là đại biểu được phân công chủ trì tại các phiên họp của Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA, Ủy ban Chính trị, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tổ chức. Các đại biểu chủ động xây dựng kịch bản, chương trình thảo luận, cũng như phân bổ trách nhiệm, vị trí, vai trò cụ thể của từng đại biểu khi tham gia phiên thảo luận của các Ủy ban. Rất mừng là hầu hết các đề xuất, kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đều được Ban Thư ký, Chủ tọa ghi nhận, thể hiện tại các nghị quyết được thông qua lần này.

– Xin cảm ơn ông!