Không được tự thỏa mãn, phải nỗ lực làm tốt hơn nữa 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Đánh giá về Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi mở: Việc vừa nâng cao chất lượng kỳ họp, vừa rút ngắn thời gian tổ chức là hai ẩn số của một phương trình, nhưng Quốc hội đã làm được và hoàn thành rất tốt đẹp Kỳ họp thứ Nhất. Do vậy, phải tập trung trước tiên vào phân tích để nhận diện được những điểm mới trong hoạt động của Quốc hội, qua đó hình thành bài học kinh nghiệm hữu ích cho thời gian tới.
<img alt="" src="” width=”850px” />
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp
Ảnh: Hồ Long

Không phân biệt “việc anh, việc tôi”

Bên cạnh thực hiện một số nội dung như thông lệ kỳ họp đầu tiên của các nhiệm kỳ trước, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV có một số điểm khác biệt. Trong đó, như nhấn mạnh của nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đây là lần đầu tiên, ngay tại Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, trong điều kiện tổ chức, nhân sự của bộ máy nhà nước mới được kiện toàn, Quốc hội đã xem xét, quyết định tổng thể các kế hoạch, chương trình trung hạn 5 năm 2021 – 2025. Đánh giá về nội dung này, đại diện Văn phòng Chính phủ cũng khẳng định, các quyết đáp của Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng và rất sớm cho các cơ quan chức năng triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội phải thực hiện một khối lượng công việc “đồ sộ”, với bộ máy mới, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Song, với việc xây dựng chương trình khoa học, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, Quốc hội đã giảm thời gian họp, bổ sung nội dung mới rất cấp bách và cốt lõi của Nghị quyết 30 về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tại một kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có sáng kiến lập pháp “tức thời”, vừa trình Quốc hội cho bổ sung chương trình, vừa xin chủ trương của Bộ Chính trị, vừa thảo luận, vừa biểu quyết trong một thời gian ngắn, song vẫn đạt sự đồng thuận rất cao.

Trong điều kiện có nhiều khó khăn và thách thức, việc Kỳ họp thứ Nhất thành công rất tốt đẹp, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phân tích, có nguyên nhân từ 3 sự chủ động. Đó là sự chủ động của Tổng Thư ký Quốc hội trong dự báo tình hình, góp phần quan trọng trong việc xây dựng chương trình kỳ họp khoa học và hợp lý. Và đặc biệt là sự chủ động từ sớm, từ xa của các cơ quan của Quốc hội, “thực hiện theo cách này sẽ có nhiều thuận lợi, tư duy của chúng ta cũng khác, nhanh nhạy hơn và công việc cũng đỡ áp lực hơn”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Để góp phần tạo nên thành công của Kỳ họp thứ Nhất, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, bài học kinh nghiệm rất quan trọng cần chỉ ra là sự mẫu mực của các cơ quan của Quốc hội khi chủ động đến với nhau, không phân chia “việc anh, việc tôi”. Không chỉ chủ động phối hợp trong nội bộ các cơ quan, các Ủy ban của Quốc hội còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ. Những nội dung được trình Quốc hội xem xét, quyết định do đã được thảo luận kỹ giữa Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nên ít có xung đột, mâu thuẫn, dù là vấn đề còn ý kiến khác nhau. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, cần ghi nhận sáng kiến các cơ quan của Quốc hội đã chủ động đến với nhau, không phân biệt “việc anh, việc tôi”, chỉ có một nhận thức chung là việc của Đảng, Nhà nước giao cho chúng ta.

Nhìn từ góc độ đánh giá công tác phục vụ tài liệu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, dù một số tài liệu kỳ họp được gửi chậm, nhưng cũng cần ghi nhận chuyển biến tích cực trong công tác này. “Chưa có kỳ họp nào từ lúc tôi tham gia Quốc hội mà tài liệu gửi sớm như kỳ này. Đa số các tài liệu gửi đúng quy định, thậm chí một số tài liệu được gửi sớm hơn so với thời gian quy định”, ông cho biết.

Nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết

Bên cạnh một số bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác tổ chức thực hiện nêu trên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, sự thành công của Kỳ họp thứ Nhất đến từ việc luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, cũng như quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong quá trình tiến hành kỳ họp. Làm “đúng vai, thuộc bài” của mình, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã tranh luận, bàn bạc thẳng thắn với Chính phủ, các bộ, ngành về nhiều vấn đề tại kỳ họp. Qua quá trình trao đổi thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, đồng hành với Chính phủ, nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau ban đầu đã được tháo gỡ, tiến tới sự đồng thuận và nhất trí cao. Nhưng đó không phải là sự đồng thuận xuôi chiều hay một chiều. Sự đồng thuận của Quốc hội là đồng thuận có nguyên tắc, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến bài học kinh nghiệm từ sự chỉ đạo, điều hành, bảo đảm điều kiện thực hiện kỳ họp theo tinh thần quyết liệt, linh hoạt và quyết đoán. Từ sự tận tâm, tận lực, tích cực, tâm huyết, trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội, hay sự tận tâm, tận lực của các cán bộ, công chức phục vụ kỳ họp của Văn phòng Quốc hội, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội trân trọng sự tận tâm của những đại biểu Quốc hội chuyên trách Khóa XIV không tái cử, khi đã làm ngày, làm đêm và làm đến giây phút cuối cùng khi kết thúc nhiệm vụ là đại biểu của dân.

Từ các bài học kinh nghiệm rút ra qua tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu chuyên trách. Bởi, dù nhiều đại biểu mới không có bỡ ngỡ lúc đầu, phát biểu rất sâu, rất trí tuệ, nhưng cử tri và Nhân dân mong muốn nhiều hơn nữa. Các ý kiến phát biểu tại tổ hay nghị trường của đại biểu phải sát với thực tế hơn. Không chỉ đưa ra bình luận, phân tích hay đánh giá, đại biểu cần phải hiến kế, đề xuất giải pháp, cũng như nêu rõ cơ sở đề xuất của mình. “Nhân dân và cử tri rất rộng lượng nhưng đòi hỏi rất cao. Do đó, chúng ta không được tự thỏa mãn, phải nỗ lực làm tốt hơn nữa” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.