Không tăng thuế môn bài năm 2011
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tổng cục Thuế vừa gửi công văn tới cơ quan thuế các địa phương khẳng định tiếp tục giữ nguyên bậc thuế môn bài năm 2010 để áp dụng cho năm 2011.

Việc giữ nguyên bậc thuế môn bài, theo Tổng cục Thuế là để ổn định về số thu, phù hợp với định hướng thay đổi chính sách thời trong gian tới.

Theo Biểu thuế môn bài hiện hành, mức nộp thuế môn bài hộ gia đình, cá nhân kinh doanh:
– Thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng phải nộp thuế môn bài cả năm là 1 triệu đồng;
– Thu nhập từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng nộp 750.000 đồng;
– Thu nhập từ trên 500.000 đồng đến 750.000 đồng/tháng nộp 500.000 đồng;
– Thu nhập trên 300.000 đồng đến 500.000 đồng nộp 100.000 đồng.
– Dưới 300.000 đồng/tháng nộp 50.000 đồng/năm.

Các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã…) :
– Nộp 3 triệu đồng nếu có vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng;
– Nộp 2 triệu đồng nếu có vốn đăng ký từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng;
– Nộp 1,5 triệu đồng nếu có vốn đăng ký từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng;
– Nộp thuế môn bài 1 triệu đồng nếu có vốn đăng ký dưới 2 tỷ đồng.

Nguồn Báo Đầu tư