Khó thực thi xử phạt vi phạm bản quyền
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đánh giá từ Bộ này thì Nghị định số 47 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan đã được áp dụng khá hiệu quả thời gian qua. Tuy nhiên trên thực tế, các cơ quan xử lý hành chính các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan vẫn còn gặp phải một số khó khăn.

Cụ thể, đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, việc xác định giá trị hàng hóa theo hướng dẫn không thể định giá được. Mặt khác, theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, khi lập biên bản vi phạm hành chính sau 10 ngày phải ra quyết định xử phạt. Trường hợp phức tạp là 30 ngày, nhưng nếu để thành lập được Hội đồng xem xét giá trị hàng hóa vi phạm cũng mất thời gian và gặp khó khăn.
 
Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết rằng: 63 thanh tra Sở trực thuộc chưa xử phạt vi phạm hành chính bằng cách phạt tiền đối với các điều mà Nghị định yêu cầu phải xác định giá trị hàng hóa vi phạm.

Do đó, cần phải sửa đổi, bổ sung Nghị định 47 theo hướng bổ sung quy định xác định giá trị hàng hóa vi phạm cho phù hợp và bổ sung hình thức phạt tiền đối với một số hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong trường hợp không xác định được giá trị hàng hóa vi phạm.

Đối với hình thức xử phạt, đáng chú ý nhất là 2 nội dung: Trong trường hợp không xác định được giá trị hàng hóa vi phạm thì phạt tiền từ 10 triệu lên 90 triệu đồng như đối với hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm.

Trong trường hợp không xác định được giá trị hàng hóa vi phạm thì phạt tiền từ 20 triệu lên 80 triệu đồng (đối với hành vi xâm phạm quyền sao chép chương trình phát sóng).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết các ý kiến đóng góp về cơ bản đều nhất trí với Dự thảo Nghị định. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng kiến nghị Chính phủ xem xét và quyết định ban hành Nghị định mới quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan, để công tác này mang lại hiệu quả cao nhất trong thực tiễn…

Nguồn: Báo điện tử Tầm nhìn