Khoảng 51 nghìn doanh nghiệp thành lập mới
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, trong 9 tháng, ước khoảng 51 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 350,5 nghìn tỷ đồng, giảm 11,7% về số doanh nghiệp nhưng tăng 0,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2011. 
Tính đến nay, cả nước có trên 675 nghìn doanh nghiệp đã được thành lập, trong đó khoảng 472 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm gần 70%.
Cũng trong 9 tháng đầu năm nay, cả nước tạo việc làm cho khoảng 1.130 nghìn lao động, đạt trên 70,6% chỉ tiêu kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu động khoảng 60 nghìn người, đạt 66,7% kế hoạch năm.
Đáng chú ý, GDP của cả nước tăng 4,73% trong 9 tháng, trong đó, GDP quý 1 tăng 4%, quý 2 tăng 4,66%, quý 3 ước tăng khoảng 5,35%.
Sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm 2011.
Thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2012, Chính phủ thống nhất đánh giá kinh tế – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng; mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đã đạt được những kết quả bước đầu, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng hợp lý.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam