Khuyến khích DN góp ý về thực thi pháp luật Hải quan
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Các nội dung cần tập trung thực hiện là: Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ và kịp thời giải quyết vướng mắc cho DN, tổ chức hội nghị đối thoại DN; tổ chức tham vấn DN và các bên liên quan về giải pháp tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực hải quan; khuyến khích DN và các bên liên quan góp ý về thực thi pháp luật Hải quan…

Để tổ chức triển khai hiệu quả, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan địa phương chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, thông tin đến DN và các bên liên quan về chính sách pháp luật mới, các hoạt động phát triển quan hệ đối tác của đơn vị, lợi ích của các bên khi tham gia quan hệ đối tác với cơ quan Hải quan, các hành vi vi phạm pháp luật hải quan đã được phát hiện.

Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin, kiến nghị, góp ý của DN và các bên liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; Chủ động hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc phát sinh trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền của đơn vị; Tổ chức tham vấn DN và các bên liên quan về các giải pháp cho các vướng mắc, phát sinh thuộc thẩm quyền xử lý, tổ chức triển khai tốt các giải pháp sau tham vấn, kiến nghị Tổng cục Hải quan xử lý các vướng mắc và giải pháp vượt thẩm quyền của đơn vị…

Ở khối cơ quan Tổng cục Hải quan, Văn phòng Tổng cục, Báo Hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chịu trách nhiệm chủ động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động phát triển quan hệ đối tác của Ngành, lợi ích đối với các bên khi tham gia quan hệ đối tác với cơ quan Hải quan, các hành vi vi phạm pháp luật hải quan đã được phát hiện…

Nguồn: Báo điện tử Hải quan