Khuyến khích DN tham gia hoạt động khuyến nông
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo dự thảo, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác với các tổ chức khuyến nông nhà nước xây dựng và thực hiện các dự án khuyến nông theo hình thức hợp tác công tư (PPP) để phát triển nhanh các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, mô hình sản xuất tiên tiến có hiệu quả cao vào sản xuất.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về phạm vi, nội dung, quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án khuyến nông theo hình thức hợp tác công tư (PPP) phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Dự thảo nêu rõ, các dự án khuyến nông khác do doanh nghiệp hoặc các tổ chức khuyến nông khác đầu tư  hoàn toàn bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, có nội dung phù hợp với quy định được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phương thức tuyển chọn dự án khuyến nông

Theo dự thảo, tổ chức khuyến nông khác bao gồm: Các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập; các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước và nước ngoài hoạt động  hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo dự thảo, các dự án khuyến nông Trung ương do ngân sách nhà nước cấp được tuyển chọn theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc xét chọn hoặc đấu thầu cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Các dự án khuyến nông cấp địa phương do ngân sách nhà nước cấp được tuyển chọn theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc xét chọn hoặc đấu thầu cạnh tranh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quy định.

Mọi tổ chức khuyến nông, người hoạt động khuyến nông đều được tham gia đấu thầu cạnh tranh, đăng ký xét chọn các dự án khuyến nông do ngân sách nhà nước cấp.

Tuệ Văn
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ