Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quyết định về lãi suất
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trường hợp phát hiện đơn vị huy động vốn và cho vay vi phạm các quyết định về lãi suất cơ bản (vượt quá 150% lãi suất cơ bản), thanh tra Ngân hàng Nhà nước tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật và gửi ngay biên bản xử phạt (bằng fax) về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các ngân hàng trên địa bàn.
Khi phát hiện ngân hàng công bố biểu lãi suất bất bình thường (lãi suất huy động tiền gửi sát lãi suất cho vay tối đa) thì chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thành lập ngay Ðoàn thanh tra thực hiện thanh tra toàn diện tại đơn vị, trong đó chú trọng danh mục cho vay, chi tiêu… và gửi biên bản kết luận thanh tra về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để báo cáo.

Nguồn: Báo Nhân dân