Kim ngạch XNK giảm trong tháng 1
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Giá nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng

Theo Bộ Công thương, tháng 01/2014, kim ngạch xuất khẩu chỉ có một vài mặt hàng tăng nhưng nhìn chung, phần lớn các mặt hàng đều trong xu hướng giảm. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 10,3 tỷ USD, giảm 11,5% so với tháng 12 năm 2013 và giảm 10,8% so với tháng 01 năm 2013, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 6,3 tỷ USD, giảm 7,0% so với tháng 12 năm 2013 và giảm 6,4% so với tháng 01 năm 2013. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 1,51 tỷ USD, giảm 21,3% và chiếm tỷ trọng 14,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu nhóm nhiên liệu, khoáng sản ước 0,66 tỷ USD, giảm 32,0% và chiếm tỷ trọng 6,4%, trong đó: than đá giảm 34,6%; dầu thô giảm 34,7%; xăng dầu các loại giảm 24,7%. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 7,2 tỷ USD, giảm 7,7% và chiếm tỷ trọng khoảng 70,4%… Các mặt hàng khác như: bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc giảm 11,0%; sản phẩm hóa chất giảm 20,7%; phân bón các loại giảm 57,2%; sản phẩm từ cao su giảm 11,9%; sản phẩm mây tre cói thảm giảm 20,7%; giấy và sản phẩm từ giấy giảm 23,8%; xơ, sợi dệt các loại giảm 10,5%;  nguyên phụ liệu, dệt may, da giày giảm 15,0%; sản phẩm gốm, sứ giảm 12,4%; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh giảm 16,1%; sắt thép các loại giảm 35,7%; sản phẩm từ sắt thép giảm 18,2%; kim loại thường khác và sản phẩm giảm 18,0%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng giảm 20,4%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 8,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 31,8%… ;

Nếu xét về giá,so với cùng kỳ, giá bình quân của một số mặt hàng giá tăng như: gạo tăng 3,1%; giá hạt tiêu tăng 1,4%; chè các loại tăng 9,5%; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 11,1%, xăng dầu các loại tăng 1,3%; quặng và khoáng sản khác tăng 136,5%; xơ, sợi dệt các loại tăng 3,2%… Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu giảm: cà phê giảm 9,9%; cao su giảm 23,1%; dầu thô giảm 8,1%; phân bón các loại giảm 11,24%…

Còn xét về lượng, riêng xuất khẩu nhân điều tăng 1,4% và chất dẻo nguyên liệu tăng 8,6%, còn lại hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều giảm: cà phê giảm 39,7%; chè các loại giảm 21,3%; hạt tiêu giảm 41,2%; gạo giảm 21,3%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 45,5%; cao su giảm 21,3%; than đá giảm 33,6%; dầu thô giảm 29,0%; xăng dầu các loại giảm 25,6%; quặng và khoáng sản khác giảm 26,4%; phân bón các loại giảm 51,8%; xơ, sợi dệt các loại giảm 13,3%; sắt thép các loại giảm 35,2%… 

Trong tháng 01 vừa qua, ước xuất khẩu vào thị trường Châu Á giảm 17,1%, chiếm tỷ trọng gần 50,9% tổng kim ngạch nhập khẩu; Châu Âu giảm 16,4% và chiếm tỷ trọng trên 20,5% (trong đó: EU giảm 14,4% và chiếm tỷ trọng 18,9%); sang thị trường Châu Mỹ giảm 2,0%, chiếm tỷ trọng 22,7%; sang thị trường Châu Phi giảm 17,8%, chiếm tỷ trọng 1,1%; sang thị trường Châu Đại Dương giảm 6,6%, chiếm tỷ trọng 2,3%; thị trường chưa phân tổ chiếm tỷ trọng 2,5%.

Nhóm hàng hạn chế nhập khẩu lại tăng

Tình hình nhập khẩu cũng trong xu hướng giảm. Trong tháng 01, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 10,4 tỷ USD, giảm 14,6% so với tháng 12 năm 2013 và giảm 1,9% so với tháng 01 năm 2013, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 5,8 tỷ USD, giảm 7,9% so với tháng 12 năm 2013 và giảm 1,5% so với tháng 01 năm 2013.

Nếu xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ, kim ngạch của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 8,94 tỷ USD, giảm 4,1% và chiếm tỷ trọng 85,9%; kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 0,29 tỷ USD, giảm 11,0% và chiếm tỷ trọng 2,75%; kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt 0,7 tỷ USD, tăng 12,6% và chiếm tỷ trọng 6,7%; nhóm hàng hóa khác ước đạt 0,48 tỷ USD, tăng 40,2%, chiếm tỷ trọng 1,35% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Còn xét về kim ngạch, so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu như sau: ngô tăng 255,0%; xăng dầu các loại tăng 15,3%; khí đốt hóa lỏng tăng 87,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 16,1%… Tuy nhiên, lúa mỳ tăng 20,7%; đậu tương giảm 28,0%; phân bón giảm 47,5%; chất dẻo nguyên liệu giảm 8,3%; cao su các loại giảm 33,4%; bông các loại giảm 11,7%; xơ, sợi dệt các loại giảm 12,7%; thép các loại giảm 17,1%; máy tính, điện tử và linh kiện giảm 12,2%; điện thoại các loại và linh kiện (trừ điện thoại di động) giảm 25,2%…

So với cùng kỳ, nhóm hàng nhập khẩu tăng về số lượng tập trung ở một số mặt hàng chủ yếu như: lúa mỳ tăng 37,9%; ngô tăng 380,4%; xăng dầu các loại tăng 22,4%; khí đốt hóa lỏng tăng 74,3%; cao su các loại tăng 10,6%… Những mặt hàng giảm lượng nhập khẩu đa số tập trung ở các mặt hàng như: hạt điều giảm 26,7%; đậu tương giảm 26,9%; phân bón giảm 23,2%; chất dẻo nguyên liệu giảm 12,1%; bông các loại giảm 14,1%; xơ, sợi dệt các loại giảm 9,8%; thép các loại giảm 14,9%.

Giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng tăng tập trung ở các nhóm hàng như: hạt điều tăng 32,6%; khí đốt hóa lỏng tăng 7,8%; chất dẻo nguyên liệu tăng 4,4%… Tuy nhiên, lúa mỳ giảm 12,5%; ngô giảm 26,1%; ; quặng và khoảng sản khác giảm 13,2%; xăng dầu các loại giảm 5,8%; phân bón giảm 31,7%; cao su các loại giảm 39,8%; giấy các loại giảm 9,0%; kim loại thường khác giảm 8,1%…

Tháng 01 ước nhập siêu 100 triệu USD, bằng 0,97% kim ngạch xuất khẩu, trong đó: Khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 1,08 tỷ USD; khu vực FDI xuất siêu 0,98 tỷ USD.

Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu và nhập khẩu cho thấy, tình hình xuất khẩu và nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng cao hơn xuất khẩu và nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng đóng góp vào việc cải thiện cán cân thương mại (trong tháng 1, khối này xuất siêu 980 triệu USD trong khi khối doanh nghiệp trong nước nhập siêu 1,08 tỷ USD).

Xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng cao trọng cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu, chiếm 70,4%, tăng 2,4% về tỷ trọng so với cùng kỳ tháng 1 năm 2013.

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia công, xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng 85,9% tổng kim ngạch nhập khẩu. Mặc dù là tháng chuẩn bị Tết nguyên đán, nhóm hàng tiêu dùng trong nhóm cần kiểm soát giảm 11% và cần hạn chế chỉ tăng 12,6% so với cùng kỳ.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1370586?p_page_id=2202243&pers_id=2177079&item_id=119873191&p_details=1