Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đột phá của Quốc hội 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc, khép lại 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, đoàn kết, trí tuệ, quyết liệt và đầy hiệu quả. Đọng lại trong lòng cử tri, đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài là một kỳ họp với nhiều quyết đáp kịp thời, sáng tạo và chưa có tiền lệ.

Tiến hành theo quy định của luật, Kỳ họp lần thứ Nhất có vai trò rất quan trọng, quyết đáp nhiều vấn đề đặt nền tảng cho hoạt động của Quốc hội cả nhiệm kỳ Khóa XV mà trong đó phải điểm đến là việc Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước; xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế – xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. 

<img alt="" src="” width=”850px” />
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp
Ảnh: Lâm Hiển

Có thể nói, đây là Kỳ họp đặc biệt bởi diễn ra liên tục 9 ngày, không có ngày nghỉ! 9 ngày họp với 29 Nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua và ban hành (17 Nghị quyết về tổ chức và nhân sự, 11 Nghị quyết chuyên đề, 1 Nghị quyết chung về kỳ họp) mới thấy khối lượng công việc lớn đặt lên bàn nghị sự của các đại biểu Quốc hội. Có những vấn đề cần quyết đáp cho định hướng lâu dài của đất nước như việc Quốc hội xem xét, quyết định các kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025 về: Phát triển kinh tế, xã hội, tài chính quốc gia; đầu tư công trung hạn. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong những nhiệm kỳ gần đây, ngay kỳ họp đầu Quốc hội xem xét, quyết định các kế hoạch 05 năm. Đây là nỗ lực lớn của bộ máy Nhà nước nhằm bảo đảm tính tổng thể và là cơ sở quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, tạo điều kiện để các cơ quan, các ngành, các cấp, các địa phương sớm chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt nữa là việc Quốc hội vừa họp vừa phải thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp tại các địa phương trong cả nước. Và việc bổ sung vào chương trình kỳ họp nội dung quan trọng phòng, chống dịch Covid- 19 ngay khi Quốc hội đang họp như Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chia sẻ: là việc làm kịp thời, cần thiết nhưng dường như chưa có tiền lệ. Trong bối cảnh cấp bách như hiện nay, tình hình dịch bệnh có thể kéo dài và khi chưa kịp thời sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan thì việc Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết có nội dung bày tỏ sự đồng hành của Quốc hội cùng cả hệ thống chính trị, Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; đồng thời xem xét, quyết định một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 có hiệu quả hơn, kể cả dự phòng các tình huống dịch bệnh có thể phát sinh phức tạp hơn trong thời gian tới là thực sự cần thiết.

Có thể nói, những quyết sách trong tình huống mới của Quốc hội tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Chính phủ thực thi nhiệm vụ trong tình trạng cấp thiết và cả nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Các cơ quan của Quốc hội tranh thủ ngày và đêm hoạt động liên tục dường như chưa có khi nào quyết liệt, chắt chiu thời gian đến vậy!

Và dường như, càng khó khăn, càng thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, sự đồng lòng nhất trí của Quốc hội, Chính phủ hoàn thành trọng trách mà cử tri giao phó.

Trọng trách trên vai Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội với sự khẩn trương, quyết liệt, thống nhất ý chí cao trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện sự nhất trí, đồng lòng của Quốc hội, Chính phủ trong việc thực hiện yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. 

Trả lời báo chí tại cuộc gặp mặt sau một ngày tái đắc cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ: “Câu hỏi mà các đại biểu Quốc hội phải luôn đặt ra là phải làm gì để đại diện xứng đáng cho sự cân nhắc, lựa chọn của gần 70 triệu cử tri, của gần 100 triệu người dân Việt Nam trong chặng đường 5 năm tới – chặng đường đầu tiên, hết sức quan trọng để thực hiện mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045? ”.

Lúc này đây, các đại biểu Quốc hội bước vào chặng đường mới với tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ. Mỗi ngày qua đi là sự chắt lọc của người đại biểu nhân dân cho một nhiệm kỳ mới thành công. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói “chén mừng thì phải đợi ngày này 5 năm sau”.

Cử tri, đồng bào cả nước chờ đợi, kỳ vọng ở một nhiệm kỳ đột phá của Quốc hội!