Lãi suất liên ngân hàng giảm từ 0,22% – 0,75%
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần từ 9 – 15/4, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục có xu hướng giảm. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 3 tháng giảm mạnh nhất từ 11,56% xuống còn 10,81% (giảm 0,75%); tiếp đến là kỳ hạn 1 tháng giảm từ 10,18% xuống còn 9,48% (giảm 0,71%).

Trong tuần, chỉ riêng lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng 0,49% từ 10,28% lên 10,78%. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng vẫn đứng ở mức 12%. Tuần này phát sinh thêm giao dịch không kỳ hạn với mức lãi suất là 2,42%.

Các ngày đầu tuần, lãi suất kỳ hạn qua đêm đều dưới 7%/năm, nhưng cuối tuần đã tăng lên trên 7,2%; bình quân ở mức 6,9%/năm, giảm  0,27%/năm so với tuần trước. Lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 5,2%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).  

Trong tuần, các giao dịch bằng USD phát sinh ở tất cả các kỳ hạn. Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 2 tuần giảm với các mức giảm không đáng kể, lần lượt giảm 0,01% và 0,22%. Lãi suất các kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng lại có xu hướng tăng mạnh so với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước; lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng mạnh từ 0,91% lên 1,75% (tăng 0,84%); lãi suất 1 tháng cũng tăng gấp đôi từ 0,43% lên 0,88%.
 
Tuần qua phát sinh thêm giao dịch bằng USD ở kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Lãi suất bình quân cao nhất là 2,59%/năm (kỳ hạn 12 tháng); tiếp đến là kỳ hạn 6 tháng là 2,03%; lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,38% đến 1,75%/năm.

Cũng theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tuần qua, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 78.471 tỷ VND và 1.530 triệu USD, bình quân đạt khoảng 15.694 tỷ VND/ngày và 306 triệu USD/ngày. So với tuần trước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND tăng 2.976 tỷ đồng và giao dịch bằng USD tăng 261 triệu USD.

Trong tuần, các giao dịch bằng VND chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn dưới 12 tháng; trong đó doanh số giao dịch qua đêm đạt 29.178 tỷ, tăng 406 tỷ so với tuần trước và chiếm tỷ trọng 37% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần. Doanh số giao dịch qua đêm bằng USD là 793 triệu USD, chiếm 52% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần. Trong tuần này doanh số của kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh, tăng 5.647 tỷ so với doanh số giao dịch của tuần trước, đạt 28.536 tỷ đồng.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam


Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua (đơn vị: %)
Qua đêm 1 tuần 2 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng KKH
VND 6,90 7,55 8,25 9,48 10,81 12,00 10,78 2,42
USD 0,38 0,66 0,58 0,88 1,75 2,03 2,59