Làm rõ nhiều nội dung tại dự án cao tốc hơn 7.600 tỷ đồng; Đề xuất ưu tiên khai thác tối đa dự án điện mặt trời
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bộ GTVT lấy ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng); Ninh Thuận muốn được ưu tiên khai thác dự án điện mặt trời…

Đó là hai trong số những thông tin về đầu tư đáng chú ý trong tuần qua. 

Ninh Thuận đề nghị ưu tiên khai thác tối đa Dự án điện mặt trời 450 MW

Ninh Thuận đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị liên quan ưu tiên khai thác tối đa công suất Dự án điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam nhằm hỗ trợ nhà đầu tư.

Trước thực tế Nhà máy điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam vẫn mới chỉ xác định phần công suất thuộc quy mô 2.000 MW tại tỉnh Ninh Thuận được hưởng mức giá 9,35 UScent/kWh là khoảng 277,888 MW trong tổng số 450 MW của Dự án, UBND tỉnh này đã đề nghị Bộ Công thương có những xem xét, tạo điều kiện cho nhà đầu tư.

Theo đó, đối với phần công suất còn lại của dự án hiện nay chưa xác định được bán điện cụ thể làm cơ sở thanh toán, dẫn đến gây khó khăn và áp lực rất lớn cho nhà đầu tư trong việc chi trả lãi vay cho ngân hàng theo phương án tài chính đã được phê duyệt.

Đồng thời trong thời gian chờ bàn giao trạm biến áp 500 kV Thuận Nam – Vĩnh Tân với giá 0 đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo văn bản số 517/BCT-ĐL ngày 21/01/2021 của Bộ Công thương, trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV thuộc Dự án 450 MW vẫn tham gia hỗ trợ truyền tải cho các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Như vậy, nhà đầu tư đang phải chịu chi phí truyền tải cho trạm biến áp 500 kV Thuận Nam nhưng vẫn đang bị cắt giảm công suất và có thời điểm cắt giảm hơn 80% công suất của nhà máy, tương tự như các nhà đầu tư khác trong cùng khu vực đang được hưởng lợi trên đường dây truyền tải 500 kV là một thiệt thòi lớn cho Dự án 450 MW và nhà đầu tư.

Để tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay, UBND tỉnh Ninh Thuận đã đề nghị Bộ Công Thương quan tâm xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan không cắt giảm công suất, ưu tiên khai thác tối đa công suất Dự án 450 MW nhằm bù đắp các chi phí sản xuất kinh doanh như vấn đề bàn giao 0 đồng đường dây truyền tải cho EVN.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và triển khai đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời công suất 450 MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia đưa vào vận hành trong năm 2020.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công Thương tại văn bản số 517/BCT-ĐL ngày 21/01/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật đầu tư và các pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Ngày 18/05/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 156/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450 MW kết hợp đầu tư trạm biến áp 500 kV Thuận Nam, các đường dây 220 kV, 500 kV đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia.

Tổng vốn đầu tư của Dự án là hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó hạng mục Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây đấu nối có giá trị đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, được nhà đầu tư tự thu xếp kinh phí đầu tư và mong muốn bàn giao cho EVN/EVNNPT quản lý, vận hành với mục tiêu giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Dự án đã hoàn thành vượt tiến độ và khánh thành vào tháng 10/2020. Hiện nay, dự án đã đi vào hoạt động thương mại gần 10 tháng, đồng thời đóng góp vai trò quan trọng trong việc giải tỏa công suất thông qua trạm biến áp 500kV và đường dây 500kV Thuận Nam – Vĩnh Tân. 

Tỉnh Ninh Thuận đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 37 Dự án điện mặt trời với tổng công suất 2.543 MW, tổng vốn đăng ký 66.845 tỷ đồng. Theo dự kiến ban đầu, đến cuối năm 2020, tổng công suất đưa vào vận hành là 2.463,51 MW.
Thống kê của EVN vào ngày 1/1/2020, đã có 32 dự án hoặc phần dự án đã đi vào vận hành thương mại tại Ninh Thuận, với tổng công suất 2.216 MW.
Trong số vượt ngoài 2.000 MW có một phần của Dự án Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, Dự án Điện mặt trời Thiên Tân 1.2 và Thiên Tân 1.3 (100 MWp) và Thiên Tân 1.3 (50 MWp).
Để gỡ khó cho doanh nghiệp khi đã bỏ tiền đầu tư và hoàn thành dự án, Bộ Công thương đã chính thức đề nghị Chính phủ cho các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư sau ngày 23/11/2019, nhưng có COD trước ngày 1/1/2021 vẫn được hưởng mức giá 7,09 UScent/kWh như các dự án điện mặt trời khác được đưa vào vận hành trong năm 2020.

Dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn chậm tiến độ, tồn vốn hàng chục tỷ đồng

Đến nay, Dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn vẫn chưa giải ngân được số vốn 76 tỷ đồng được giao theo kế hoạch năm 2021, tiến độ dự án chậm gần 1 năm.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ tiến độ giải ngân Dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Quan hệ Quốc tế – Văn phòng Chính phủ để sớm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, làm cơ sở thực hiện và giải ngân nguồn vốn; thực hiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án và trình giao bổ sung vốn ngay sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án; xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện và giải ngân của dự án cho 5 tháng cuối năm đảm bảo tính khả thi, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định; thường xuyên sâu sát, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong trường hợp vượt thẩm quyền, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch báo cáo ngay về Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời; chỉ đạo nhà thầu tập trung huy động nhân công, máy móc thi công các gói thầu đã ký kết Hợp đồng (tranh thủ làm đêm, làm vào ngày nghỉ), thực nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng, không để dồn thanh toán một lần.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, rà soát lại tiến độ thực hiện dự án, xác định nhu cầu thực tế cần sử dụng các nguồn vốn để đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước tháng 9/2021; chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, trong trường hợp không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định, bị Trung ương thu hồi vốn, chủ đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp vốn để thực hiện hoàn thành công trình và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của dự án, kịp thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, dự kiến phương án điều chỉnh kế hoạch vốn nếu giải ngân không đạt theo kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình xem xét xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong chậm trễ chậm giải ngân vốn.

Dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Văn bản số 1079/TTg-QHQT ngày 7/8/2007. Dự án có tổng mức đầu tư 360,053 tỷ đồng, trong đó vốn ODA Chính phủ Đan Mạch 237,958 tỷ đồng; vốn đối ứng 122,095 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện, dự án đã chậm so với tiến độ và kế hoạch đặt ra. Để đảm bảo mục tiêu, quy mô dự án đã được phê duyệt, đồng thời xử lý một số nôi dung phát sinh và nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng tăng tổng vốn đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Trong năm 2021, dự án được bố trí 76 tỷ đồng vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát. Tuy nhiên, do chưa được phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án nên không có cơ sở giao vốn đối ứng để thanh toán thuế VAT gói thầu xây lắp dẫn đến việc nhà thầu lấy lý do để ngừng thi công ngoài hiện trường và yêu cầu khiếu nại phát sinh.

Tính đến ngày 30/6/2021, dự án vẫn chưa giải ngân được số vốn kế hoạch năm 2021 giao. Việc triển khai, giải ngân dự án chậm, không đáp ứng tiến độ đã được phê duyệt.

Nghệ An: Tìm nhà đầu tư Khu đô thị vốn 450 tỷ đồng phía Nam Đô Lương

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, dự án Khu đô thị Nam Đô Lương sẽ được triển khai trên 11,42ha, có tổng vốn gần 450 tỷ đồng đang tìm nhà đầu tư.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An Nguyễn Xuân Đức cho hay, trong danh mục Dự án cần tìm nhà đầu tư vừa công bố thì dự án Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương tại huyện Đô Lương sẽ được xây dựng trên khu đất có diện tích 11,42 ha, tổng vốn đầu tư dự án hơn 447 tỷ đồng.

Một góc thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương
Một góc thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương

Các hạng mục trong dự án gồm hơn 350 lô đất nền nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề tổng diện tích khoảng 48.000 m2. Trong đó, nhà ở thương mại liền kề có khoảng hơn 150 căn được xây thô, tổng diện tích đất khoảng 21.790 m2, chiều cao ba tầng và một tum

Trung tâm thương mại sẽ được xây dựng trên diện tích khu đất khoảng 1.670 m2; chiều cao từ hai đến 5 tầng.

Hệ thống đường giao thông vỉa hè tổng chiều dài khoảng 2.680 m với lộ giới đường 60 m, chiều dài khoảng 150 m. Đường lộ giới 36 m thực hiện 1/2 tuyến lộ giới 18 m, chiều dài khoảng 250 m. Đường lộ giới 20 m, chiều dài khoảng 630 m. Đường lộ giới 12 m, chiều dài khoảng 1.650 m.

Hệ thống cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật gồm vườn hoa, cây xanh đô thị, hệ thống cấp thoát nước và các hạng mục khác.

Tuy nhiên, hiện trạng khu đất chưa được giải phóng mặt bằng, trong đó có cả đất khu vực đô thị và đất sản xuất nông nghiệp.

Được biết, Đô Lương là một huyện đồng bằng nằm tiếp giám với khu vực trung du miền núi phía Bắc của tỉnh Nghệ An với 33 đơn vị hành chính trực thuộc (thị trấn Đô Lương và 32 xã).

Hiện huyện này được quy hoạch Thị trấn Đô Lương; Trung tâm Thương mại Lan Chi; Khu đô thị mới nam Thị Trấn…Phấn đấu để Thị trấn Đô Lương sớm đạt đô thị loại IV trong những năm tới.

Quảng Trị không xem xét cấp chủ trương đầu tư dự án điện gió chưa xong đánh giá môi trường

Quảng Trị không xem xét cấp chủ trương đầu tư các dự án năng lượng mới khi chưa hoàn thành việc đánh giá tổng thể tác động môi trường phát triển các dự án năng lượng.

Thời gian qua, một số nhà đầu tư thi công Dự án điện gió tại Quảng Trị đã tác động tiêu cực đến môi trường, nguy cơ xảy ra sạt lở rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân, nhất là mùa mưa bão đang đến gần...
Thời gian qua, một số nhà đầu tư thi công dự án điện gió tại Quảng Trị đã tác động tiêu cực đến môi trường, nguy cơ xảy ra sạt lở rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân, nhất là mùa mưa bão đang đến gần…

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị vừa có văn bản yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh này chỉ đạo UBND tỉnh không xem xét việc cấp chủ trương đầu tư các Dự án điện gió mới khi chưa hoàn thành việc đánh giá tổng thể tác động môi trường phát triển các dự án năng lượng.

Cụ thể, thực hiện chủ trương thu hút đầu tư phát triển công nghiệp năng lượng, trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua đã đón nhận nhiều nhà đầu tư và có nhiều dự án năng lượng tái tạo được triển khai thực hiện và đưa vào vận hành thương mại… Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những khó khăn, bất cập, nhất là các dự án điện gió ở khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Trị.

Việc xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đang phụ thuộc vào việc bổ sung quy hoạch của các dự án; thiếu quy hoạch phát triển tổng thể về năng lượng cũng như chưa có đánh giá tổng thể tác động môi trường của toàn vùng; quy trình, thủ tục triển khai một số dự án chưa đảm bảo quy định, biện pháp thi công một số dự án chưa đảm bảo, vì vậy đã tác động tiêu cực đến môi trường, nguy cơ xảy ra sạt lở rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân, nhất là mùa mưa bão đang đến gần…

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu UBND tỉnh này tập trung rà soát để khẩn trương hoàn thành Đề án tổng thể phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh, trong đó chú trọng đánh giá tổng thể tác động môi trường, nhất là các dự án năng lượng tái tạo phía Tây của tỉnh, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và ổn định đời sống nhân dân…

Đặc biệt, Thường vụ tỉnh này yêu cần Ban cán dự Đảng UBND tỉnh không xem xét cấp chủ trương đầu tư các dự án năng lượng mới khi chưa hoàn thành việc đánh giá tổng thể tác động môi trường phát triển các dự án năng lượng.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, hiện, toàn tỉnh này có 84 dự án điện gió, trong đó Bộ Công Thương phê duyệt 31 dự án, 53 dự án đã trình xem xét bổ sung quy hoạch.

Ngoài 2 dự án điện gió đã được vận hành, có 25 dự án điện gió đang thi công, phấn đấu đi vào hoạt động từ tháng 11/2021.

Trước đó, tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) có nhiều dự án điện gió đang ồ ạt thi công. Ở nhiều xã trên địa bàn, việc xẻ rừng để làm đường vận chuyển thiết bị, san đồi núi cao để dựng trụ điện gió tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt, các dự án này đồng loạt triển khai khi chưa có đánh giá tổng thể về tác động môi trường.

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Theo đó, kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải dựa trên tình hình thực hiện đầu tư công năm 2021.

Cụ thể, về thực hiện kế hoạch đầu tư công cả năm 2021, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương cần báo cáo chi tiết tình hình thực hiện thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi ứng trước; tình hình thực hiện các Dự án chuyển tiếp, dự án hoàn thành trong năm; tình hình quyết toán dự án đầu tư hoàn thành.

Cùng với đó, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố cần nêu rõ: số dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và số vốn còn lại chưa được bố trí để thanh toán so với giá trị quyết toán dự án hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt; số dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán theo quy định đến hết tháng 6/2021, dự kiến đến hết năm 2021, nguyên nhân và giải pháp xử lý.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố đánh giá chính xác, nêu bật các kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Đồng thời, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trong năm; phân tích rõ nguyên nhân giải ngân không đạt được tiến độ theo yêu cầu của từng dự án và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo 5 nội dung, bao gồm: định hướng đầu tư công năm 2022; dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo từng nguồn vốn; dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển ngoài vốn đầu tư công.

Cùng với đó, nêu rõ các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư năm 2022 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; các đề xuất, kiến nghị và giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cũng như dự kiến các kết quả đạt được.

Về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất phải đảm bảo 3 yêu cầu như: lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải thực hiện theo đúng các quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước…

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; các nội dung trình phê duyệt về mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 của quốc gia và từng địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ… các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương xác định dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm thực hiện trong năm 2022. Đồng thời, chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải.

Cùng với đó, xác định rõ mục tiêu, ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; trong đó, ưu tiên bố trí vốn cho dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội. Từ đó, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước và bảo đảm phát triển hài hòa giữa các địa phương, từng vùng lãnh thổ. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong năm 2022…

Nghệ An: Đề xuất chuyển đổi, thu hồi đất thực hiện 516 công trình, dự án

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất HĐND tỉnh này chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 204 công trình, dự án và thông qua danh mục 312 công trình, dự án cần thu hồi đất.

Trong đó, chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 295 ha đất trồng lúa và hơn 40 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 204 công trình, Dự án trên địa bàn tỉnh này.

Một góc TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Một góc TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Diện tích đất được đề xuất chuyển đổi nhằm thực hiện các nhóm công trình, dự án, như đường giao thông, điện, thủy lợi, khu tái định cư; quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở; các Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh được thu hút hoặc mở rộng quy mô nhà máy, nhà xưởng ở một số dự án. Những địa phương có diện tích thu hồi nhiều nhất, gồm:  huyện Đô Lương với 34 công trình, dự án. Tiếp đến là huyện Nghi Lộc với 26 dự án; thành phố Vinh có 25 dự án; huyện Yên Thành 22 công trình, dự án; Diễn Châu 18 dự án; huyện Hưng Nguyên 17 dự án; huyện Quỳnh Lưu 16 dự án; huyện Thanh Chương 9 dự án; thị xã Hoàng Mai có 8 dự án; huyện Nghĩa Đàn 7 dự án…

Ngoài đề xuất HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ; UBND tỉnh Nghệ An cũng đã trình đề xuất dự thảo nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện trên địa bàn.

Theo đó có 312 công trình, dự án với tổng gần 630 ha (gồm hơn 274 ha đất trồng lúa, gần 11 ha đất rừng phòng hộ và hơn 334 ha đất khác) trên địa bàn tỉnh cần thu hồi đất.

Cụ thể, huyện Đô Lương có 40 công trình, dự án; huyện Nghi Lộc có 38 công trình, dự án; thành phố Vinh 32 dự án; huyện Diễn Châu 27 dự án; huyện Yên Thành 23 dự án; huyện Hưng Nguyên có 21 dự án.

Huyện Quỳnh Lưu 19 dự án; huyện Nam Đàn 15 dự án; huyện Nghĩa Đàn 14 dự án; huyện Thanh Chương 11 dự án; huyện Anh Sơn và thị xã Hoàng Mai đều có 7 dự án; huyện Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa đều có 5 dự án; thị xã Cửa Lò có 2 dự án; huyện Tương Dương 1 dự án.

Quảng Trị: Đầu tư 400 tỷ đồng xây tuyến tránh phía Đông TP. Đông Hà

Bộ Giao thông vận tải xem xét phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bằng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025.

Dự án này trước đó (tháng 1/2017), Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư Dự án theo hình thức PPP và là cơ quan có thẩm quyền ký kết, thực hiện hợp đồng dự án.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía Đông TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Tuy nhiên, do có một số nội dung không thuận lợi trong quá trình thực hiện và trên cơ sở báo cáo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ PPP sang đầu tư công.

Bộ Giao thông vận tải đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía Đông TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Dự án sẽ đi qua các địa phận huyện Gio Linh, TP. Đông Hà và huyện Triệu Phong. Dự kiến tổng mức đầu tư hơn 587 tỷ đồng, trong đó tổng mức đầu tư đoạn 1 (từ Km741+107, QL1 đến điểm giao với QL9 tại Km10+187) là hơn 399 tỷ đồng đề xuất thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Tổng mức đầu tư đoạn 2 (từ điểm giao đường phường 2 Đông Lương – Đông Lễ đến đường Nguyễn Hoàng) sẽ được thực hiện sau khi tìm kiếm được nguồn vốn là hơn 187 tỷ đồng.

Tuyến đường Dự án sẽ được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, chiều rộng nền đường 12 m.

Tại theo Quyết định số 2383/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt liên quan đến hướng tuyến dự án, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị giữ nguyên hướng tuyến như quy hoạch đối với đoạn Km0 – Km3+00; đoạn từ khoảng Km3+00 – Km13+200, hướng tuyến tránh từ phía Đông được điều chỉnh về phía Tây cảng hàng không Quảng Trị, đi xen giữa Khu công nghiệp Quán Ngang và Cảng hàng không Quảng Trị (tim tuyến cách ranh giới quy hoạch Cảng hàng không khoảng 100m, cách Khu công nghiệp Quán Ngang khoảng 180m) sau đó nhập vào điểm giao Quốc lộ 9 tại Km13+200 (Km3+500/QL9).

Riêng đoạn tuyến từ Km12 – Km13 tuyến cắt sông Trúc Khê 2 lần, để giảm không xây dựng 2 cầu (và giảm chi phí xây dựng), Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị cải tạo đoạn sông phía bên phải tuyến với chiều dài khoảng 250m và cải tạo một số đoạn kênh mương để giảm số lượng cống ngang trên tuyến). Đồng thời đối với đoạn tuyến Km4-Km7, Tổng cục kiến nghị lựa chọn theo phương án đi cách QL1 khoảng 2,4km để ra ngoài khu vực thị trấn Gio Linh, giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Trước đó, tháng 1/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và trình Bộ Giao thông vận tải, trong đó đã cập nhật quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Quảng Trị và các quy hoạch địa phương có liên quan.

Gia Lai kêu gọi đầu tư nhiều dự án giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) thuộc 4 lĩnh vực.

Trong đó, lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng có 21 Dự án; lĩnh vực công nghiệp chế biến nông, lâm sản và sản xuất vật liệu xây có 25 dự án; lĩnh vực nông – lâm nghiệp có 4 dự án; lĩnh giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch có 6 dự án.

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Một số dự án lĩnh vực bất động sản đáng chú ý như dự án tổ hợp shophouse và biệt thự rộng 1,6 ha thuộc phường Hoa Lư và Khu đô thị sinh thái Trà Đa rộng 53 ha trên địa bàn xã Trà Đa, TP Pleiku.

Hai dự án có quỹ đất lớn là Khu đô thị mới thuộc thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang rộng 99ha và Khu đô thị mới Đồi độc lập, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông rộng 36 ha.

Trong số các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tại khu vực thị xã An Khê có 3 dự án gồm khu du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và phát huy di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng rộng 20 ha thuộc xã Xuân An; khu du lịch sinh thái, văn hóa đầu đèo An Khê rộng 15 ha thuộc xã Song An và khu du lịch sinh thái hồ Hòn Cỏ rộng 5 ha thuộc xã Song An.

Hai dự án còn lại là khu du lịch sinh thái Hồ Ayun kết nối du lịch Chư Sê – Phú Thiện rộng 30 ha thuộc xã Ayun và xã HBông và dự án du lịch Homestay hồ Ku Tong, hồ Ku Tong – làng Ku Tong – xã Ia Pếch, huyện Ia Grai rộng 5ha.

Ngoài ra, Gia Lai còn kêu gọi đầu tư 3 dự án xây dựng bến xe tại phường An Bình, thị xã An Khê –Thị trấn Phú Hòa và thị trấn Ia Ly, chuyện Chư Pah – Trung tâm huyện Ia Pa.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản cũng có nhiều dự án về chế biến nông sản, rau củ quả, sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, chế biến gỗ và các loại hạt được kêu gọi đầu tư tại khu vực các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện Chư Sê, Ia Pa, Chư Prông…

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và hướng dẫn việc thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật khi doanh nghiệp đăng ký đầu tư dự án. Ngoài ra, các doanh nghiệp quan tâm đến các dự án có thể trực tiếp đến làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai để được thông tin chi tiết.

Thái Bình chấp thuận chủ trương Dự án nhà máy Lotes Thái Thụy

Dự án nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam là dự án đầu tiên trong Khu kinh tế Thái Bình, là tiền đề quan trọng để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực vào Khu kinh tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình vừa tổ chức hội nghị thảo luận về một số Dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo đó, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải, nêu rõ: Dự án nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam là dự án đầu tiên đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình với suất đầu tư lớn và sản xuất sản phẩm giá trị công nghệ cao, xuất đi nhiều nước. Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn song chủ đầu tư Công ty TNHH Lotes Việt Nam đã rất tích cực nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Thái Bình.

Với tổng vốn đầu tư lớn, tiến độ đầu tư rõ ràng, nếu Thái Bình tạo điều kiện thuận lợi, nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết thì chỉ trong thời gian ngắn Dự án sẽ đi vào hoạt động đóng góp nguồn ngân sách lớn cho Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tiếp nhận Dự án nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái của Công ty TNHH Lotes Việt Nam. Trên cơ sở này, Ban Cán sự đảng UBND Tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý sớm cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư này cũng như các nhà đầu tư tiếp theo.

Đây là dự án đầu tiên, khởi đầu và là tiền đề quan trọng để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực vào Khu kinh tế Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện và môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào Tỉnh, vào Khu kinh tế Thái Bình. Huyện Thái Thụy và huyện Tiền Hải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị trong thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chấp thuận chủ trương nghiên cứu Dự án đầu tư mở rộng dự án nhà máy may xuất khẩu Dragon Textile tại xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải của Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long và Dự án đầu tư sản xuất sợi công nghệ cao tại xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ của Công ty TNHH Dragon Textile 2. Đây là những dự án quan trọng tạo thêm việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương trong Tỉnh.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND Tỉnh rà soát lại quỹ đất 2 bên đường Thái Hà để sớm có đề xuất quy hoạch để chuyển đổi quỹ đất ở một số vị trí sang loại hình khác mang lại giá trị cao hơn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư An Phú, thị trấn Vũ Thư huyện Vũ Thư; giao Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tiến hành các thủ tục tiếp theo, tuyển chọn nhà đầu tư triển khai đúng cam kết về quy mô, tiến độ đầu tư để dự án sớm được triển khai đưa vào sử dụng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương và giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo để sớm hoàn thiện thủ tục và phương án đầu tư, đồng thời tiến hành giao đất cho nhà đầu tư đối với Dự án khu nhà ở thương mại Lê Hồng Phong – Eden Garden bảo đảm đúng các quy định của pháp luật. Các ngành chức năng của TP. Thái Bình phối hợp tích cực trong quá trình triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.

Hải Phòng: Đầu tư hơn 572 tỷ đồng chỉnh trang sông Tam Bạc

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ.

Theo đó, Dự án có quy mô xây dựng tuyến kè dọc sông Tam Bạc bằng kết cấu cọc ván dự ứng lực đảm bảo lòng sông rộng tối thiểu 63m, tổng chiều dài kè khoảng 0,44km. Chỉnh trang, mở rộng đường Tam Bạc (đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến mom Thủy Đội) với bề rộng 18,0m.

Toàn cảnh khu vực Dự án nhìn từ trên cao. Ảnh: Hồng Phong
Toàn cảnh khu vực Dự án nhìn từ trên cao. Ảnh: Hồng Phong

Xây dựng 01 tuyến kè dọc sông Cấm từ mom Thủy đội đến cầu Hoàng Văn Thụ bằng kết cấu cọc ván dự ứng lực có neo tổng chiều dài khoảng 0,43km. Mở rộng đường Tam Bạc đoạn tiếp giáp Bến Bính (từ mom Thủy Đội đến Cù Chính Lan); cải tạo, mở rộng đường Bến Bính (đoạn từ đường Cù Chính Lan đến nút giao giữa đường Bến Bính và đường ven sông Cấm) với bề rộng khoảng 34m.

Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Thượng Hiền hiện trạng (đoạn từ đường Bến Bính đến đường Cù Chính Lan) và kéo dài (mở mới) đường Nguyễn Thượng Hiền (đoạn từ đường Cù Chính Lan đến đường Tam Bạc) với bề rộng 13,5m.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, công viên cây xanh thống nhất với dải trung tâm thành phố và hai bên sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Kỳ. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư trên khu đất có diện tích khoảng 2,28ha tại Tổ dân phố Kiến Thiết, phường Sở Dầu.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 572,355 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2024. Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao khả năng kết nối, giảm ách tắc giao thông, tạo thành mạng lưới giao thông quan trọng của quận Hồng Bàng.

Đồng thời, dự án cũng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của Thành phố, đồng bộ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ ngầm và thay thế toàn bộ tuyến đường dây (cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc…) đảm bảo cảnh quan khu vực, tạo điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc phục vụ nhân dân, thu hút khách du lịch và là không gian đi bộ trong tương lai.

Dự án được HĐND TP.Hải Phòng quyết nghị trong danh mục các công trình trọng điểm năm 2021 tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2020. Phù hợp với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của thành phố tại Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2025: “Bố trí nguồn lực hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm, nhất là các khu đô thị dọc theo các sông chảy qua nội đô, tạo thành các cảnh quan và các công trình công cộng phúc lợi xã hội có giá trị văn hóa cao”.

Kiến nghị làm rõ nhiều nội dung tại Dự án PPP đường cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng do UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất đang được lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

Bộ GTVT vừa có công văn số 7188/BGTVT – ĐTCT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng) thuộc Dự án PPP đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

Việc không hoàn thành tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đúng kế hoạch đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả đầu tư của tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và chưa có cơ sở để kết nối và triển khai tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).
Việc không hoàn thành tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng đúng kế hoạch đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả đầu tư của tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và chưa có cơ sở để kết nối và triển khai tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Theo Bộ GTVT, đoạn tuyến Hữu Nghị – Chi Lăng nằm trong tổng thể tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn. đây là tuyến cao tốc có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực tỉnh Lạng Sơn nói riêng, cũng như khu vực Đông Bắc nói chung.

Việc hoàn thành xây dựng tuyến đường sẽ tăng cường kết nối tuyến hành lang xuyên Á qua Việt Nam từ Lạng Sơn – Hà Nội – TP.HCM – Mộc Bài, tạo lợi thế để Việt Nam là cửa ngõ giao lưu thương mại với Trung Quốc và khu vực Động Nam Á.

Với vị trí và vai trò nói trên, tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng đã được nghiên cứu từ năm 2012 và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ nằm 2016 tại Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 28/4/2016. Do vậy, Bộ GTVT thống nhất với UBND tỉnh Lạng Sơn về sự cần thiết phải sớm đầu tư, hoàn thành, đưa đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng vào vận hành khai thác.

Bộ GTVT cho rằng, Dự án đường cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng thuộc lĩnh vực GTVT, có tổng mức đầu tư 7.609 tỷ đồng phù hợp với đối tượng được triển khai theo phương thức đối tác công tư được quy định tại khoản 2, Điều 4, Luật PPP. Dự án cũng không trùng với các dự án PPP đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án,phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 4, Luật PPP.

Tại công văn số 7188, Bộ GTVT cho rằng, Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án do UBND tỉnh Lạng Sơn trình duyệt có phân tích ưu thế của việc triển khai dự án theo phương thức PPP so với các hình thức đầu khác, tuy nhiên nội dung phân tích còn chung chung, chưa gắn trực tiếp với Dự án.

Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn rà soát thuyết minh cụ thể, đầy đủ hơn về lợi thế của việc đầu tư dự án theo phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác trên các phương diện như khả năng thu hút vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tư nhân, khả năng phân bổ rủi ro giữa các bên.

Một trong những nội dung mà Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục làm rõ liên quan đến tương quan Dự án với quy hoạch hệ thống đường bộ, đường cao tốc quốc gia.

Cụ thể, Dự án đường cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng nằm trong Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 và Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày1/3/2016.

Theo các quyết định nêu trên, đoạn cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng có quy mô từ 4-6 làn xe, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2020-2030.Thực hiện Luật Quy hoạch, Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng quốc gia được lập và đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch thông qua, đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng có quy mô 6 làn xe, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2020-2030.

Bộ GTVT cho rằng, tại Hồ sơ trình duyệt, Dự án dự kiến phân kỳ giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe là chưa đáp ứng Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng quốc gia được lập và đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch thông qua, đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

“Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu các phương án mở rộng Dự án đám bảo quy hoạch được duyệt”, Bộ GTVT nêu quan điểm.

Liên quan đến cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu theo quy định tại Điều 82, Luật PPP, Bộ GTVT cho biết Hồ sơ trình có đề xuất áp dụng cơ chế chia sẻ tăng giảm doanh thu theo quyđịnh tại Điều 82, Luật PPP, song chưa xây dựng cụ thể phương án áp dụng.Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, bổ sung phương án cụ thể về nội dung cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu theo quy định tại Điều 82 Luật PPP và Nghị định số 35/2021/NĐ-CP, để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng.

Một nội dung cần tiếp tục được làm rõ khác là khả năng tiếp cận vốn tín dụng Dự án. Theo Bộ GTVT, Dự án đường cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng có nhu cầu vốn vay lớn, dài hạn (khoảng 3.300 tỷ đồng), trong khi nguồn vốn của các tổ chức tín dụng trong nước chủ yếu là ngắn hạn.

Trong thời gian qua, việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với các dự án BOT giaothông gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh Lạng Sơn cần rà soát, tính toán, xây dựng các phương án đa dạng hóa các nguồn vốn huy động đầu tư dự án, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay tín dụng.

Được biết, Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng) thuộc Dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn theo phương thức PPP được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số1523/QĐ-BGTVT ngày 9/8/2018 với quy mô phân kỳ giai đoạn 1 gồm 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, tổng mức đầu tư khoảng 5.675 tỷ đồng (không có hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước).

Do trong quá trình triển khai thực hiện, để phù hợp với điều kiện thực tế, nguồn lực đầu tư cũng như đảm bảo hiệu quả đầu tư, vào tháng 5/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có tờ trình số 66 kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất thay đổi quy mô và phương án đầu tư Dự án. Cụ thể, Dự án sẽ đầu tư phân kỳ giai đoạn 1: đoạn Km1+800 (cửa khẩu Hữu Nghị) – Km17+420 (nút giao với QL4B TP Lạng Sơn), quy mô 2 làn xe, chiều rộng nền đường 22 m, chiều rộng mặt đường 12,5 m; đoạn Km17+420 (nút giao với QL14B TP Lạng Sơn) – Km44+749 (huyện Chi Lăng) có quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường 22 m, chiều rộng mặt đường 16 m.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 7.609 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia 3.500 tỷ đồng (Ngân sách Trung ương 2.500 tỷ đồng, Ngân sách địa phương 1.000 tỷ đồng), vốn Nhà đầu tư 4.109 tỷ đồng.