Lệ phí cấp phép karaoke, vũ trường tối đa 12 triệu đồng?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo dự thảo thông tư này, tại khu vực thành phố trực thuộc Trung ương; khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, mức thu lệ phí cấp phép kinh doanh karaoke là 10 triệu đồng/giấy. Đối với kinh doanh vũ trường, lệ phí cấp phép là 12 triệu đồng/giấy.

Còn tại khu vực khác, mức thu lệ phí cấp phép kinh doanh karaoke là 5 triệu đồng/giấy; kinh doanh vũ trường là 10 triệu đồng/giấy.

Trường hợp cấp gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke, kinh doanh vũ trường, mức thu lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí trên.

Dự thảo thông tư cũng quy định, cơ quan có trách nhiệm cấp phép kinh doanh karaoke, kinh doanh vũ trường là sở văn hoá – thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp.

Theo Vneconomy