Liên Đoàn lao động tỉnh Quảng Nam: Hội nghị góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến sôi nổi tập trung vào các vấn đề trọng tâm theo hướng dẫn của Ban tổ chức, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, trong đó có nhiều ý kiến, quan điểm mới, nhiều đề xuất có giá trị đóng góp tích cực vào Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi.Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Chương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh về vai trò và sự cần thiết phải sửa đổi Bộ luật Dân sự, việc sửa đổi này nhằm điều chỉnh một số nội dung mà Bộ luật Dân sự năm 2005 đã không còn phù hợp với tình hình hiện nay, đồng thời quy định một số nội dung mới nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 trong việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực dân sự, thực hiện chiến lược cải cách tư pháp; xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Theo Báo Điện tử Lao động