Liệu có giá vận tải mới?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thứ trưởng cho rằng, việc tăng giá xăng dầu vào thời điểm 21/7 là phù hợp. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8 đến nay giá xăng dầu liên tục biến động theo chiều hướng giảm, vì thế việc giảm giá xăng dầu lần này là phù hợp với quy luật của thị trường. Và nó sẽ tác động trực tiếp tới giá đầu vào của các doanh nghiệp, người tiêu dùng được hưởng mức giá hợp lý hơn.   Giá xăng giảm sẽ có tác động tới mặt bằng chung giá cả thị trường, trong đó có giá vận tải. Do vậy, trong thời gian tới Bộ sẽ phối hợp với các địa phương để điều chỉnh cước vận tải, taxi cho phù hợp với giá xăng hiện tại.

Nguồn:  Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp