Linh kiện, phụ tùng ô tô NK có thuế suất 0%-74%
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Tổng cục Hải quan, chính sách phân loại và tính thuế đối với linh kiện ô tô được áp dụng thống nhất từ ngày 15-4-2006 (ngày hiệu lực thi hành của Thông tư 19/2006/TT-BTC) đến ngày 31-12-2011. Từ ngày 1-1-2012, việc phân loại, tính thuế đối với bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ được áp dụng theo quy định tại Chương 98, nhóm 98.21, có thuế suất thuế NK từ 0% đến 74%.

Trường hợp hàng hóa NK ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện hoặc ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời… thực hiện phân loại theo quy tắc 2 (a), đã được quy định tại các Thông tư 85/2003/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2003 đến ngày 26-5-2010), Thông tư 49/2010/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 27-5-2010) và Thông tư 194/2010/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 20-1-2011 đến ngày 31-10-2013).

Vì vậy, Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra hồ sơ của các lô hàng NK, đối chiếu với các quy định hướng dẫn phân loại có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan để thực hiện phân loại.

Theo Báo Hải Quan