Linh kiện ô tô nhập khẩu sẽ bị tăng cường kiểm tra
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

  Sở dĩ ngành Hải quan tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng nhập khẩu dưới dạng linh kiện vì trong năm 2010, một số Cục Hải quan đã phát hiện và truy thu hơn 100 tỷ đồng tiền thuế đối với bộ linh kiện rời để sản xuất máy điều hòa nhiệt độ.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan địa phương thực hiện việc phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cho từng linh kiện đối với mặt hàng bộ linh kiện rời để sản xuất, lắp ráp ô tô nhập khẩu đúng quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 184/2010/TT-BTC: “Các linh kiện (các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận) là những sản phẩm đã hoàn thiện nhưng chưa được lắp ráp hoặc chưa phải là sản phẩm hoàn thiện nhưng đã có đặc trưng cơ bản của sản phẩm hoàn thiện với mức độ rời rạc tối thiểu bằng mức độ rời rạc của linh kiện, ô tô quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trường hợp bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ để sản xuất, lắp ráp ô tô mà có một linh kiện có mức độ rời rạc thấp hơn mức độ rời rạc theo quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN thì phải nộp thuế nhập khẩu cho cả bộ linh kiện theo mức thuế suất của ô tô nguyên chiếc”.

Riêng đối với các trường hợp nhập khẩu trước thời điểm 01/01/2011 (thời điểm Thông tư 184/2010/TT-BTC có hiệu lực) thì thực hiện theo quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

Tô Thành
Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp