Luật Quy hoạch tạo ra khung khổ pháp lý nhằm đổi mới về phương pháp và nội dung quy hoạch
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhấn mạnh, công tác quy hoạch đã đóng góp một phần quan trọng vào thành công của công cuộc đổi mới đất nước. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình hiện nay, đòi hỏi công tác quy hoạch cần phải có sự đổi mới. 
 
Trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác quy hoạch còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Nhiều quy hoạch được lập nhưng chất lượng quy hoạch thấp, thường xuyên phải điều chỉnh, quy hoạch không gắn với nhu cầu sử dụng cũng như nguồn lực thực hiện và thiếu tính khả thi. Quy hoạch thiếu gắn kết, không thống nhất và còn nhiều chồng chéo, mâu thuẫn làm giảm hiệu quả, hiệu lực của quy hoạch. Quy hoạch chưa thể hiện được vị trí, vai trò là công cụ của nhà nước để điều hành phát triển kinh triển kinh tế – xã hội và sự kết nối giữa chiến lược với kế hoạch dẫn đến sự thiếu gắn kết trong mục tiêu, định hướng phát triển và giải pháp thực hiện. Phương pháp và nội dung quy hoạch chưa đổi mới cho phù hợp với nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch bị buông lỏng, chưa xử lý kịp thời và thiếu kiên quyết trong chỉ đạo điều  hành. Những hạn chế yếu kém trên đã làm khó khăn trong việc điều hành phát triển kinh tế – xã hội, gây lãng phí nguồn lực đất nước và cản trở việc đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.
 
Trước thực tế đó, đòi hỏi công tác quy hoạch cần phải thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn. QH đã đưa dự án Luật Quy hoạch vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ QH Khóa XIII tại Nghị quyết số 70/2014/NQ13 ngày 30.5.2014. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Quy hoạch. 
 
Dự án Luật Quy hoạch có 6 chương, 70 điều, điều chỉnh các hoạt động liên quan đến quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp vùng, quy hoạch cấp tỉnh. 
 
Dự án Luật Quy hoạch không chỉ nhằm hướng tới việc cải cách toàn diện về công tác quy hoạch mà còn có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. 
 
Bên cạnh đó, dự án Luật Quy hoạch là bước đột phá về thể chế tạo ra sự đồng bộ về hệ thống pháp luật. Luật Quy hoạch còn là đòn bẩy để khắc phục tình trạng phát triển tự phát, không đồng bộ, kém hiệu quả do bị chi phối bởi nhóm lợi ích, tình trạng cục bộ ngành và tính cát cứ địa phương. Đồng thời, cũng tạo công cụ để xử lý, giải quyết các vấn đề xung đột lợi ích, xung đột mang tính liên ngành, xung đột giữa các địa phương để hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững. 
 
Đặc biệt, Luật Quy hoạch cũng tạo ra khung khổ pháp lý nhằm đổi mới về phương pháp và nội dung quy hoạch, từ đó sẽ tác động tích cực, làm thay đổi cách thức tổ chức lập quy hoạch từ cách thức truyền thống sang cách thức hiện đại theo phương pháp quy hoạch chiến lược và nội dung quy hoạch tổng hợp, đa ngành. 
 
Với mục tiêu đó, Luật Quy hoạch sau khi ban hành sẽ thể hiện được sự đổi mới toàn diện về công tác quy hoạch, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, là động lực để thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh hiệu quả nhằm hướng tới mục tiêu phát triển KT – XH bền vững của đất nước. 
 
 Được biết, dự án Luật Quy hoạch sẽ được QH cho ý kiến vào Kỳ họp thứ Mười, QH Khóa XIII.

Hà An
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân