Lúng túng vì quy định không rõ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong khi đó, hợp đồng vay tài sản nói chung, hợp đồng tín dụng nói riêng là một loại giao dịch dân sự. Do đó, việc điều chỉnh quan hệ này phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự và các nguyên tắc về giới hạn thực hiện quyền dân sự được quy định trong Bộ luật Dân sự.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản là một trong những điển hình của việc cụ thể hóa nguyên tắc giới hạn thực hiện quyền dân sự. Theo đó, các bên trong hợp đồng vay có thỏa thuận về lãi suất nhưng không được vượt quá mức lãi suất giới hạn luật định. Việc quy định trần lãi suất giúp Nhà nước có thể điều tiết thị trường vay, định hướng chuẩn mực ứng xử trong các quan hệ cho vay. Để không biến lãi suất trần trở thành công cụ pháp lý hành chính hóa quan hệ dân sự, Khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng đã quy định linh hoạt với hai cơ chế: UBTVQH điều chỉnh lãi suất theo đề nghị của Chính phủ; hoặc luật khác có liên quan quy định mức lãi suất riêng cho các quan hệ cho vay đặc thù. Với quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, trong trường hợp luật có liên quan quy định khác về lãi suất thì sẽ áp dụng lãi suất đó cho quan hệ vay thuộc phạm vi điều chỉnh của luật khác có liên quan. Quy định này còn được hiểu không chỉ dành riêng cho quan hệ tín dụng của các ngân hàng thương mại mà còn có thể áp dụng cho loại vay đặc thù vay khác như vay chính sách xã hội, vay đầu tư phát triển, vay vàng, ngoại tệ… nếu Nhà nước xét thấy cần điều chỉnh các quan hệ vay này bằng cơ chế lãi suất riêng. Điều này có nghĩa, nếu Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 có cơ chế lãi suất trần riêng cho các hợp đồng tín dụng thì các tổ chức tín dụng sẽ áp dụng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010. Nhưng, thực tiễn cho thấy cho đến nay các tổ chức tín dụng chưa thực sự áp dụng một cơ chế lãi suất riêng. Nguyên nhân chính là các cơ quan liên quan, nhất là tòa án không lường hết được những rủi ro pháp lý cho các chủ thể, nhất là người có tài sản thế chấp bảo đảm khoản vay. Hơn nữa, khi thụ lý các vụ án liên quan đến tín dụng, việc xác định lãi suất theo hợp đồng – đa phần là theo quy định của pháp luật – dễ dàng hơn so với mức lãi suất các bên thỏa thuận. Mặt khác, trong trường hợp chậm trả lãi thì lúc đó các bên cũng không thỏa thuận mức lãi suất được. Chính vì không thỏa thuận được, tòa án phải căn cứ vào quy định của pháp luật. 

Dù trên thực tế chưa áp dụng cơ chế lãi suất riêng, nhưng luật chuyên ngành và Bộ luật Dân sự đều có quy định nên không thể không áp dụng. Tuy nhiên, quy định của Bộ luật Dân sự dẫn đến việc có nhiều cách hiểu, áp dụng không thống nhất. Vì “theo quy định của pháp luật” tức là vẫn có thể hiểu phải theo quy định của Bộ luật Dân sự và ngay cả trường hợp Ngân hàng Nhà nước có văn bản riêng về lãi suất khác với quy định của Bộ luật Dân sự thì cũng không rõ ưu tiên áp dụng văn bản nào. Do vậy, để bảo đảm an toàn, tránh rủi ro, kéo dài quá trình tố tụng khi xét xử các vụ việc tranh chấp liên quan đến vấn đề này, tòa án đã căn cứ vào lãi suất quy định trong Bộ luật Dân sự và cuối cùng là cơ chế lãi suất riêng hầu như không tồn tại. Điều này cũng đồng nghĩa với nguyên tắc “việc dân sự cốt ở hai bên” cũng không có “đất dụng võ”.  

Phạm Hải
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân