Lưu ý kiểm toán đơn vị công an, quân đội làm kinh tế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Uỷ ban Tài chính – Ngân sách vừa gửi báo cáo ý kiến về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước đến các vị đại biểu Quốc hội.

Tập trung vào lĩnh vực tiềm ẩn tham nhũng

Theo báo cáo, đến 30/9/2017, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai 185/252 đoàn kiểm toán (tương đương 73,4% kế hoạch), xét duyệt 144 cuộc kiểm toán.

Kết quả được nhấn mạnh là số kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện đối với niên độ ngân sách năm 2016 là 18.914/32.930 tỷ, đạt 57,4% trong khi đối với niên độ ngân sách năm 2015 cùng kỳ chỉ đạt 9.046/19.194 tỷ (đạt 47,1%)

Về hạn chế, Uỷ ban nhìn nhận, việc phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm, đến ngày 30/9/2017 mới phát hành 90 báo cáo kiểm toán trong khi đã có 144 cuộc kiểm toán kết thúc. Bên cạnh đó, báo cáo kiểm toán của một số cuộc kiểm toán chưa được công khai theo luật.

Với phương hướng năm 2018, Kiểm toán Nhà nước trong báo cáo gửi Quốc hội cho biết sẽ tập trung kiểm toán các chuyên đề phục vụ giám sát của Quốc hội và một số chuyên đề đang được dư luận xã hội quan tâm.

Như, việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay ODA giai đoạn 2015 – 2017. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 – 2016. Đánh giá hiệu quả của việc hỗ trợ đầu tư và các chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế, quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, việc quản lý và sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế…

Định hướng tiếp theo là tập trung kiểm toán các lĩnh vực, đối tượng kiểm toán nổi cộm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng, lãng phí được Quốc hội, Chính phủ và dư luận xã hội quan tâm, chỉ rõ các sai phạm phát hiện được trong quá trình kiểm toán để kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, tài sản công; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đến cùng để làm rõ bản chất của các sai phạm có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.

Lưu ý từ Uỷ ban Tài chính – Ngân sách

Cơ bản nhất trí với kế hoạch kiểm toán năm 2018, song Uỷ ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Kiểm toán Nhà nước lưu ý một số vấn đề.

Như, trong kiểm toán đầu tư công cần tập trung kiểm toán tại các cơ quan tổng hợp đầu mối như tài chính, kế hoạch và đầu tư… để đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện chủ trương này. 

Hay, kiểm toán đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP, đặc biệt là các dự án BT cần tập trung đánh giá bất cập, hạn chế của chính sách để kiến nghị sửa đổi tránh thất thoát, lãng phí.

Đối với lĩnh vực quốc phòng – an ninh, cơ quan của Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước cần lưu ý kiểm toán việc sử dụng đất đai và các đơn vị làm kinh tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ở một số địa phương được dư luận quan tâm có liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị như Hà Nội, Tp.HCM…