Miễn thuế nhập khẩu phụ tùng linh kiện xe buýt cho hai thành phố lớn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Để được miễn thuế nhập khẩu, dự án đầu tư cần phải đáp ứng một số điều kiện: phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong giai đoạn 2012-2015 theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, trong đó xác định rõ: Thời gian thực hiện dự án; số lượng, chủng loại, chất lượng, giá trị phụ tùng, linh kiện cần nhập khẩu để sản xuất lắp ráp xe buýt trong nước. Cơ sở để xác định phụ tùng, linh kiện trong nước đã sản xuất được là danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hoá của dự án.

Thông tư số 185 cũng hướng dẫn cụ thể về một số thủ tục miễn thuế nhập khẩu như: đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế, hồ sơ, thủ tục miễn thuế và quyết toán việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế.

Duy Minh
Nguồn: Báo điện tử Công thương