Một số chính sách thuế có hiệu lực từ 1/7: Kích cầu gián tiếp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

  Thuế TNCN: Chỉ còn 1 triệu người nộp thuế

  Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, cá nhân có thu nhập từ 9 triệu đồng trở lên mới phải nộp thuế, mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng. Các khoản đóng góp bảo hiểm thất nghiệp, quỹ hưu trí tự nguyện được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNCN. Lương hưu do Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng được miễn thuế. Để tạo thuận lợi cho NĐT chứng khoán, Luật quy định, kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm và khi cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì không nhất thiết phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế.

  Mức điều tiết thuế được giảm ở tất cả các bậc, 100% người nộp thuế ở bậc 1 (thuế suất 5%) hiện nay sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế, 72% số người nộp thuế đang nộp thuế ở bậc 2 (thuế suất 10%) sẽ được chuyển sang nộp thuế suất 5%, tương tự mức điều tiết giảm ở tất cả các bậc còn lại.

  Theo ước tính của Bộ Tài chính, với việc nâng ngưỡng nộp thuế TNCN, trong 6 tháng cuối năm 2013, ngân sách giảm thu 5.200 tỷ đồng và trong năm 2014, giảm thu 13.350 tỷ đồng. Cùng với đó, số lượng người phải nộp thuế hiện đang vào khoảng 3,87 triệu người sẽ giảm xuống còn khoảng 1 triệu người.

  Ngày 27/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật này, nhằm đảm bảo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện kịp thời và đồng bộ.

  Ưu đãi thuế cho Doanh nghiệp

  Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn triển khai một số nội dung như áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với các hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội. Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

  Cũng từ ngày 1/7/2013, áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% đối với DN, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, thuế suất 20% không áp dụng đối với các khoản thu nhập như chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội), chuyển nhượng dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư… Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập của DN từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ 1/7/2013.

  “Với việc áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới, trong 6 tháng cuối năm, ngân sách sẽ hụt thu 5.200 tỷ đồng, phần để lại này cho người dân là giải pháp kích cầu gián tiếp. Điều này rất quan trọng bởi thực tế hiện nay, sản xuất đình trệ là do sức cầu giảm sút. Ngoài ra, với thuế suất TNDN giảm xuống còn 22%, ngân sách giảm thu khoảng 22.000 tỷ đồng, đây có thể xem là giải pháp tháo gỡ vốn gián tiếp cho DN thay vì phải vay vốn ngân hàng”, đại biểu Quốc hội Cao Sĩ Kiêm nói.

Hoàng Duy
Nguồn: http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/DJFEDI/mot-so-chinh-sach-thue-co-hieu-luc-tu-1-7:-kich-cau-gian-tiep.html