Một số sắc thuế và khoản thu quan trọng giảm trong tháng 8
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thu nội địa tháng 8 ước đạt 25.500 tỷ đồng, bằng khoảng 78% (giảm trên 7.000 tỷ đồng) so với tháng trước, chủ yếu do số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh của năm 2011 (đã được gia hạn theo Nghị quyết số 08/2011/NQ-CP của Chính phủ, nay đến hạn phải nộp) và quý II-2012 (khoảng trên 10.000 tỷ đồng) đã được nộp tập trung trong tháng 7, sang tháng 8 không phát sinh; không kể yếu tố biến động này thì số thu trong kỳ tăng khoảng 3,3% so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm 2011, số thu tháng 8 năm nay giảm trên 10%, một số sắc thuế và khoản thu quan trọng giảm lớn, như: thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 28,3% do hoạt động của nhiều doanh nghiệp khó khăn, không có thu nhập chịu thuế; thuế tiêu thụ đặc biệt giảm 11,4%, do sản lượng xe ô tô tiêu thụ sụt giảm (trên 22% so với cùng kỳ); thu tiền sử dụng đất giảm 40%, do thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, tỷ lệ giao dịch thành công thấp, chủ yếu là giao dịch giá trị nhỏ. Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp có số thu nội địa suy giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế thực hiện đến hết tháng 8-2012, thu nội địa ước đạt 286.530 tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán, tăng 0,5% so với cùng kỳ 2011. Trong đó: Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh đạt 60,7% dự toán, tăng 11,2%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 53,8% dự toán, tăng 5,5%; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 52,3% dự toán, giảm 3,2%; lệ phí trước bạ đạt 44,1% dự toán, giảm 32,2%; thu tiền sử dụng đất đạt 53,8% dự toán, giảm 40% so với cùng kỳ…

Ước tính cả nước chỉ có 12/63 địa phương thu đạt và cao hơn tiến độ dự toán (khoảng 67% dự toán); 37/63 địa phương thu đạt từ 55% đến 67% dự toán; còn lại 14/63 địa phương thu đạt dưới 55% dự toán, bao gồm cả một số địa phương có số thu lớn, như: Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Cần Thơ…

Nếu so với cùng kỳ năm trước, chỉ có 27/63 địa phương có số thu tăng trưởng dương.

Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo cơ quan Thuế tăng cường kiểm tra, đánh giá rà soát lại các khoản thu để thu kịp thời các khoản phát sinh và tồn đọng vào ngân sách.

Minh Anh
Nguồn: Báo Hải quan Online