Một số thủ tục hành chính mới đối với Dự án bất động sản
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đó là những nội dung chính trong Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP của Chính phủ vừa mới ban hành về thí điểm thực hiện một số thủ tục hành chính liên quan đến việc đầu tư các dự án BĐS, nhằm giảm bớt các thủ tục, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ của các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, khu công nghiệp,…

Về vấn đề quy hoạch, dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có quy hoạch chi tiết 1/2.000 được phê duyệt thì UBND cấp tỉnh được phép giao cho nhà đầu tư lập quy hoạch và trình duyệt theo quy định. Thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 không quá 30 ngày, cơ quan thẩm định có trách nhiệm trả lời tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ trong 5 ngày. Việc bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện một lần.

Chủ đầu tư có thể đề xuất với chính quyền địa phương chỉ lập quy hoạch chi tiết 1/500 phù hợp với diện tích khu đất, không nhất thiết phải lập quy hoạch chi tiết 1/2000.

Đối với khu vực đã quy hoạch 1/2000, chủ đầu tư có những đề xuất quy hoạch chi tiết 1/500 khác với 1/2000, nếu thấy phù hợp thì cơ quan có thẩm quyền xem xét và có thể có Công văn chấp thuận hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch luôn. Thời gian phê duyệt không quá 15 ngày.

Về báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư có thể lồng ghép thành một nội dung trong dự án đầu tư, việc đánh giá sẽ được thực hiện khi thẩm định đồ án quy hoạch 1/500.

Về thủ tục giao đất, cho thuê đất và thu tiền sử dụng đất, các địa phương không nhất thiết phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ dự án cho nhà đầu tư cấp 1. Chủ đầu tư cấp 1 được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ dự án, thời điểm nộp tiền được tính từ khi chủ đầu tư được phép huy động vốn từ khách hàng.

Về chiều cao công trình, chủ đầu tư không phải làm thủ tục xin thảo thuận chiều cao cho từng công trình. Giao Bộ Quốc phòng xử lý vấn đề về thảo thuận chiều cao của công trình, và có ý kiến tham gia khi thẩm định quy hoạch xây dựng.

Về cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trong nước chỉ đăng ký đầu tư, chứ không cấp Giấy chứng nhận đầu tư nữa. Đối với các dự án đầu tư thứ phát trong khu đô thị mới, khu nhà ở, không thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Kiều Thuật
Nguồn: CafeF.vn