Mức lương, thưởng Tết tăng gần 9%
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo kết quả báo của các doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong cả nước, mức thưởng Tết âm lịch bình quân cho người lao động khoảng 3,5 triệu đồng/người (bằng ¾ tháng lương), tăng khoảng 8,7% so với Tết âm lịch năm 2012 (bình quân 3,22 triệu đồng/người). Cụ thể: mức thưởng bình quân trong các loại hình doanh nghiệp như sau: Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu khoảng 4,6 triệu đồng/người; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước khoảng 4,7 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh khoảng 2,5 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI khoảng 3,3 triệu đồng/người. Người có mức thưởng cao nhất theo kế hoạch tại doanh nghiệp FDI ở Đồng Nai khoảng 650 triệu đồng.

Để đảm bảo quyền lợi, ổn định đời sống của người lao động trong điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp khó khăn, góp phần ổn định quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản yêu cầu các chủ doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở có phương án thưởng, hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Nguyên đán; tiếp tục rà soát nắm tình hình nợ lương, tiền tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động; tập trung giải quyết các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể, phá sản ưu tiên giải quyết chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện việc tạm ứng ngân sách địa phương để trả cho người lao động tại các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn và bị nợ lương nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Đỗ Thảo Nguyên
Nguồn: Báo Tin tức điện tử