Muốn tăng năng suất lao động phải phát triển doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, để giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực lao động hiện nay như năng suất lao động, trình độ đào tạo, tình trạng sinh viên thất nghiệp… không thể là nỗ lực riêng lẻ của từng bộ, ngành hay của riêng ngành LĐTB và XH. Từ câu chuyện nâng cao năng suất lao động, ngoài những việc phải làm như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường đào tạo, đầu tư công nghệ… Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh cùng với các bộ, ngành, địa phương, ngành LĐTB và XH phải làm hết sức để môi trường đầu tư, kinh doanh được thông thoáng cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng phân tích, muốn tăng năng suất, phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ nhưng trước hết phải phát triển được doanh nghiệp, chuyển đổi cơ cấu lao động. Bởi Việt Nam còn 40% lao động nông nghiệp trong khi ở những nước phát triển con số này chỉ dưới 10%, nếu chúng ta chuyển 30% lao động nông nghiệp chuyển sang lĩnh vực phi nông nghiệp, làm dịch vụ, phát triển công nghiệp thì chưa nói đến đổi mới công nghệ hay đào tạo nghề, năng suất cũng sẽ lên… Đây là việc của cả nước, và rất cần mỗi bộ ngành, địa phương đều làm hết sức để môi trường đầu tư thông thoáng nhất.

Trách nhiệm trực tiếp của ngành LĐTB và XH là xây dựng, thực thi hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách, làm tốt công tác đào tạo nghề, giáo dục nghề nghiệp, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thị trường lao động phát triển. Cụ thể, cần rà soát toàn bộ hệ thống dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm của Nhà nước, các đoàn thể cũng như tại các địa phương, từ đó có đánh giá, chuyển đổi theo hướng tự chủ, gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động thông qua doanh nghiệp.

Đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Phó Thủ tướng đề nghị cần tập trung đổi mới thực chất để hoạt động này phải thiết thực vì đó là tiền, nguồn lực của đất nước dù còn rất nghèo. Về công tác người có công, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương cùng Bộ LĐTB và XH khẩn trương giải quyết chế độ, chính sách cho những người có công chưa được hưởng qua đợt tổng rà soát vừa qua.

Đánh giá về hoạt động trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn… Phó Thủ tướng cho rằng ngành LĐTB và XH đã đặt được cơ sở tích cực ban đầu khi chuyển từ chính sách hỗ trợ mang tính từ thiện, nhân đạo sang coi đây là những chủ thể thực hiện các chính sách an sinh, xã hội. Ngay trong thực hiện chính sách đối với một số đối tượng đặc biệt như nghiện ma túy, mại dâm… cũng có chuyển biến khi cai nghiện từ bắt buộc chuyển sang tự nguyện, từ tập trung chuyển dần sang cai nghiện tại cộng đồng.

Liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo, Phó Thủ tướng nhận xét đã có sự chuyển biến về nhận thức về cách tiếp cận giảm nghèo đa chiều cùng những chính sách và chỉ đạo bên dưới theo tinh thần khuyến khích người nghèo tự vươn lên, tuy nhiên, thay đổi thực sự còn chậm.

Phó Thủ tướng mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông cùng với các bộ ngành, đoàn thể, hội nghề nghiệp tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thay đổi thói quen trong việc tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách về an sinh xã hội như BHXH, BHYT… từ đó xây dựng hệ thống an sinh xã hội tốt, đảm bảo vững chắc, lâu dài.

Tự Cường
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân