Muốn tăng năng suất, môi trường kinh doanh phải tốt
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đây là một trong những vấn đề được Phó Thủ tướng dành thời gian trao đổi tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội của ngành LĐTB&XH giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, sáng 25/12.

Theo Phó Thủ tướng để giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực lao động hiện nay như năng suất lao động, trình độ đào tạo, tình trạng sinh viên thất nghiệp… không thể là nỗ lực riêng lẻ của từng bộ, ngành hay của riêng ngành LĐTB&XH.

Từ câu chuyện nâng cao năng suất lao động, ngoài những việc phải làm như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường đào tạo, đầu tư công nghệ… Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh cùng với các bộ, ngành, địa phương, ngành LĐTB&XH phải làm hết sức để môi trường đầu tư, kinh doanh được thông thoáng cho DN.

“Muốn tăng năng suất, phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ nhưng trước hết phải phát triển được DN. Bởi Việt Nam còn 40% lao động nông nghiệp trong khi ở những nước phát triển con số này chỉ dưới 10%, nếu chúng ta chuyển 30% lao động nông nghiệp chuyển sang lĩnh vực phi nông nghiệp, làm dịch vụ, phát triển công nghiệp thì chưa nói đến đổi mới công nghệ hay đào tạo nghề, năng suất cũng sẽ lên… Đây là việc của cả nước, và rất cần mỗi bộ ngành, địa phương đều làm hết sức để môi trường đầu tư thông thoáng nhất”, Phó Thủ tướng phân tích.

Trong đó, trách nhiệm trực tiếp của ngành LĐTB&XH là xây dựng, thực thi hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách, làm tốt công tác đào tạo nghề, giáo dục nghề nghiệp, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thị trường lao động phát triển. Cụ thể, cần rà soát toàn bộ hệ thống dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm của Nhà nước, các đoàn thể cũng như tại các địa phương, từ đó có đánh giá, chuyển đổi theo hướng tự chủ, gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động thông qua DN.

“Tôi đã đi khảo sát một số cơ sở dạy nghề. Một số nơi làm tốt, sinh viên ra trường có việc làm ngay dù cơ sở vật chất không có gì nhiều nhưng cũng có những cơ sở được xây dựng tốt nhưng ít người học”, Phó Thủ tướng nói.

Đình Nam

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ