Năm 2007, Chính phủ đã ban hành 439 văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tháng 12/2007, Chính phủ đã ban hành 1 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh (Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm xây dựng trật tự đô thị). Đây là Nghị định mới được bổ sung vào chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh năm 2007.

Số văn bản cần ban hành trong năm 2008 ước tính khoảng hơn 60 văn bản, gồm 40 văn bản tồn năm 2007 chuyển sang và khoảng hơn 20 văn bản hướng dẫn 7 luật, 1 pháp lệnh mới của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII thông qua tại Kỳ họp thứ 2, chưa kể số văn bản hướng dẫn các luật sẽ được Quốc hội khóa XII thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2008).

Nguồn: Website Chính phủ